Аналітична довідка з проведення моніторингу діяльності з питання надання соціальних послуг Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у 2018 році

26.04.2019

Аналітична довідка

з проведення моніторингу діяльності з питання надання соціальних послуг Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у 2018 році

Керуючись наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», з метою отримання оперативних якісних та кількісних показників процесу надання соціальних послуг, своєчасного прийняття управлінських рішень та усунення недоліків, робочою групою з проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг проведено моніторинг діяльності Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (ЗМТЦСО) та Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЗМЦСССДМ) (далі – надавачі), у 2018 році.

Аналіз результатів моніторингу

Діяльність надавачів аналізувалась за наступними показниками:

 1. Виявлення потреб у соціальних послугах, частка охоплення (надання

соціальних послуг) та отримувачі за соціальними категоріями.

 1. Види соціальних послуг, що надавались протягом звітного періоду, та їх відповідність Державним стандартам.
 2. Кадрове забезпечення.
 3. Фінансування установ.

Показник 1:

Аналіз діяльності щодо організації роботи з виявлення, визначення індивідуальних потреб отримувачів у наданні соціальних послуг, частка охоплення соціальними послугами (ефективність) проводилась вибірково на підставі внутрішніх оцінок якості соціальних послуг за 2018 рік, що проведені на підставі наказу директора ЗМЦСССДМ від 29.12.2018 №633, та наказу директора ЗМТЦСО від 25.10.2017 №282. Таким чином, робочою групою проаналізовані соціальні послуги, що надавались отримувачам відповідно до вимог Державних соціальних стандартів.

За категоріями, соціальні послуги отримали:

Догляду вдома:

 • громадяни похилого віку – 2149 осіб;
 • особи з інвалідністю – 282 особи.

Соціальна адаптація:

 • громадяни похилого віку – 934 особи;
 • особи з інвалідністю – 78 осіб.

Соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах:

За інформацією ЗМЦСССДМ щодо внутрішньої оцінки якості у 2018 році під соціальним супроводом перебувало 149 сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. За категоріями отримувачі соціальної послуги розподілилися наступним чином:

 • постраждалі від торгівлі людьми -1 особа;
 • постраждалі від жорстокого поводження та насильства -9 осіб;
 • одинока матір (батько) – 2 особи;
 • постраждалі від збройних конфліктів та тимчасової окупації -3 особи;
 • сім’ї, в яких є ризик соціального сирітства – 48 осіб;
 • сім’ї, члени яких перебувають/ перебували у конфлікті з законом – 3 особи;
 • сім’ї, де один чи кілька членів мають інвалідність – 2 особи;
 • особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування–3 особи;
 • особи похилого віку – 6 осіб;
 • сім’ї, в яких виникли складні стосунки та конфліктні стосунки – 25 осіб;
 • малозабезпечені (у тому числі сім’ї, в яких є проблема безробіття) – 47 осіб.

Соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування: 200 осіб.

   Таблиця 1

 

 

 

 

 

 

 

Надавачі

Соціальна послуга догляду вдома Соціальна послуга соціальної адаптації Соціальна послуга соціального супроводу сімей, які перебувають у СЖО Соціальна послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування
Потенційні отримувачі, осіб Фактично отримали, осіб Потенційні отримувачі, осіб Фактично отримали, осіб Потенційні отримувачі, осіб Фактично отримали, осіб Потенційні отримувачі, осіб Фактично отримали, осіб
ЗМЦСССДМ 883 150 213 200 
ЗМТЦСО 2431 2431 1012 1012

Аналіз ефективності надання соціальних послуг:

 • Догляду вдома – 100%;
 • Соціальної адаптації – 100%;
 • Соціального супроводу сімей, які перебувають у СЖО -18%;
 • Соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування – 94%.

Через низькі показники ефективності надання соціальних послуг ЗМЦСССДМ, робочою групою проаналізовані показники за попередні роки, та з’ясовано, що протягом трьох років показник ефективності залишається стабільно низьким:

 Таблиця 2

Аналіз ефективності надання соціальних послуг ЗМЦСССДМ

Період (станом на 01.01. звітного періоду) Потенційні отримувачі соціальної послуги соціальний супровід, осіб Фактично отримують, осіб Відсоток охоплення
2016 1076 127 12%
2017 1407 154 11%

 

Показник 2:

    Таблиця 3

Види соціальних послуг, що надавались протягом звітного періоду,

та їх відповідність Державним стандартам

 

 

 

 

 

 

 

Надавачі

Види соціальних послуг, що надавались протягом 2018, та їх відповідність Державним стандартам (так/ні)
Догляду вдома Соціального супроводу Соціальниого супровіду сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування Соціального  супроводу сімей (осіб),які перебувають у складних життєвих обставинах Консультування Профілактики Соціальна інтеграція та реінтеграція бездомних осіб Соціально-психологічної реабілітації Соціальної адаптації Кризового та екстреного втручання Представництва інтересів Посередництва (медіації) 

 

 

ЗМЦСССДМ  так так частково частково ні ні ні частково ні ні
ЗМТЦСО так так так так так – 

 

Показник 3:

                                                                                                                 Таблиця 4

Кадрове забезпечення надавачів соціальних послуг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надавачі

Кадрове забезпечення
Загальна кількість працівників за штатним розписом Фактична кількість працюючих Кількість звільнених/кількість прийнятих на роботу
Керівний склад (керівники структурних підрозділів) Персонал із соціальної роботи Із загальної кількості працівників  – кількість соціальних робітників Мають підготовку відповідно до кваліфікаційних вимог характеристик професій працівників, затверджених наказом Мінсоцполітики України від 29.03.2017 №518 Підвищення кваліфікації
формальне/неформальне навчання проведення атестації
ЗМЦСССДМ  44,25 43,25 3/1 12 9,25 22 (ФСР) 42
ЗМТЦСО  530 434 113/137 23 48 165 106

 

Показник 4:

                                                                                                           Таблиця 5

Фінансування та заробітна плата

 

 

 

 

 

Надавачі

фінансування заробітна плата
частка видатків державного бюджету частка видатків бюджету міста (тис. грн) частка платних соціальних послуг частка спонсорської допомоги (тис. грн.) Середня заробітна платня по установі Зростання заробітної платні (у порівнянні з груднем 2017,%)
ЗМЦСССДМ  0% 5682,240 0% 549,017 7689 1%
ЗМТЦСО 0% 39200,075 193,753 365,681 5888 21%

Висновки робочої групи:

Моніторингом діяльності надавачів з питання надання соціальних послуг встановлено наступне.

 1. Робоча група дійшла висновку, що низький показник охоплення послугою соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, виник через неврегульованість законодавчих актів щодо порядку взяття під соціальний супровід. Зокрема п.13 Постанови КМУ від 21.11.2013 №896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)» передбачається, що «Рішення про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах, приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за згодою сім’ї (особи) з урахуванням поданих центром матеріалів», п. 2 розділу ІІ Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 31 березня 2016 року № 318 підставою для отримання соціальної послуги визначає «рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування (далі – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення)». Проте відсутній порядок та механізм прийняття такого рішення.

Пункт 3 розділу ІІ Державного стандарту передбачає, що «рішення про соціальний супровід сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах, приймається за згодою отримувача послуги або його законного представника», розділ V Держстандарту має на меті укладання Договору з отримувачем послуги. Досягти згоди на отримання послуги та укладання Договору вдається не завжди. Взяття під соціальний супровід без укладання Договору, окрім підстав, передбачених п. 15 Постанови КМУ від 21.11.2013 № 896, за рішенням комісії з питань захисту прав дитини, у разі невиконання батьківських обов’язків не передбачено.

Таким чином, робоча група вважає за необхідне порушити питання щодо  врегулювання порядку взяття під соціальний супровід шляхом створення Комісії по роботі з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, при управлінні соціального захисту населення Запорізької міської ради по району.

 1. Згідно з показником 2, у 2018 році структурні підрозділи ЗМТЦСО надавали п’ять соціальних послуг, надання яких приведено у відповідність до вимог Державних стандартів. Попре те, внутрішня оцінка якості соціальних послуг протягом 2017-2018 років проводиться тільки послуг догляду вдома та соціальної адаптації.

З десяти соціальних послуг, що надаються ЗМЦСССДМ, процес надання лише двох послуг приведено у відповідність до Державних стандартів.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про соціальні послуги», пункту 3 Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 №1417 (із змінами), пункту 4 Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №573 (із змінами), визначено, що «суб’єкти, що надають соціальні послуги, здійснюють свою діяльність «з дотриманням державних стандартів соціальних послуг».

 1. Відповідно до наданої надавачами інформації щодо кадрового забезпечення у ЗМТЦСО в наявності 96 вакансій.

Рекомендації:

 1. ЗМЦСССДМ з метою врегулювання порядку взяття під соціальний супровід сімей (осіб), які опинилися у складних життєвих обставинах, підготувати проект «Примірного положення про Комісію по роботі з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, при управлінні соціального захисту населення Запорізької міської ради по району».
 2. ЗМЦСССДМ та ЗМТЦСО привести процес надання соціальних послуг відповідно до вимог Державних стандартів, тримати його під постійним контролем шляхом систематичного проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг.

ЗМТЦСО активізувати роботу щодо популяризації діяльності установи, заходів стимулювання та заохочення працівників задля зменшення плинності кадрів та заповнення вакантних місць.