ЗВІТ про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, догляд вдома, соціальна адаптація, які надавались Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2017 році

25.01.2019

ЗВІТ

про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, догляд вдома, соціальна адаптація, які надавались Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2017 році

Керуючись наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», на підставі наказу начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (далі – управління) від 27.12.2017 №01-25/51р, робочою групою проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надавались у 2017 році:

– Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – ЗМЦСССДМ) – соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (далі – соціальна послуга соціального супроводу).

– Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – ЗМТЦСО) – догляд вдома та соціальна адаптація.

Про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг управління поінформувало ЗМЦСССДМ та ЗМТЦСО листом від 19.11.2018 №01-15/243.

При проведені зовнішньої оцінки якості вищезазначених соціальних послуг робоча група керувалась:

 1. Порядком виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №896 (далі – Порядок).
 2. Державним стандартом соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 31.032016 №318.
 3. Державним стандартом догляду вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 13.11.2013 №760.
 4. Державним стандартом соціальної адаптації, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 18.05.2015 №514.

В ході проведення зовнішньої оцінки якості вищезазначених соціальних послуг використовувались наступні показники якості:

 1. Результативність.
 2. Адресність та індивідуальний підхід.
 3. Своєчасність.
 4. Доступність та відкритість.
 5. Повага до отримувача соціальних послуг.
 6. Професійність.

1.  Соціальна послуга соціального супроводу

Внутрішня оцінка якості соціальної послуги соціального супроводу проводилась у 2018 році відповідно до наказу директора ЗМЦСССДМ від 29.12.2017 №595. Відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу призначено заступника директора ЗМЦСССДМ Кукіна В.С.

Робочою групою зовнішня оцінка якості соціальної послуги соціального супроводу проведена вибірково у відділах соціальної роботи ЗМЦСССДМ по Вознесенівському та Дніпровському районах.

Робочою групою проаналізовані показники, аналітичні довідки, звіти ЗМЦСССДМ щодо надання соціальної послуги соціального супроводу за період 2016-2018 роки.

Зведені показники

 

Період (станом на 01.01. звітного періоду)  Потенційні отримувачі соціальної послуги соціальний супровід, осіб Фактично отримують, осіб Орієнтовний обсяг витрат, тис. грн. відповідно до потреби Відсоток охоплення
2016  1076 127 123,94 12%
2017  1407 154 229,05 11%
2018  1232 150 183,23 12,17%

 

 1. Результативність.

Протягом 2017 року 154 сім’ї/особи отримували соціальну послугу соціального супроводу у структурних підрозділах ЗМЦСССДМ.

Отримувачі соціальної послуги соціального супроводу за категоріями

 

Постраждалі від  торгівлі людьми 2
Постраждалі від жорстокого поводження та насильства 4
Одинока матір (батько) 6
Постраждалі від збройних конфліктів та тимчасової окупації 4
Сім’ї, в яких є ризик соціального сирітства 44
Сім’ї, члени яких перебувають/ перебували у конфлікті з законом 6
Сім’ї, де один чи кілька членів мають інвалідність 4
Сім’ї опікунів / піклувальників 5
Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 3
Сім’ї, яким призначена державна допомога при народженні дитини 5
Неповнолітні вагітні 1
Сім’ї, в яких виникли складні стосунки та конфліктні стосунки 11
Малозабезпечені (в тому числі сім’ї, в яких є проблема безробіття) 59
Всього 154

У 82-х випадках надання соціальної послуги соціального супроводу завершено на кінець 2017 року:

– завершено роботу з позитивним результатом 14 осіб і 61 сім’ю (112 дітей);

– без досягнення позитивного результату – 1 особу та 6 сімей (9 дітей) через невиконання договору, переїзд тощо (8,53%).

108 випадків надання соціальної послуги соціального супроводу завершено у 2018 році.

У більшості випадків надання соціальної послуги соціального супроводу становить 6 місяців (відповідно до норм, встановлених державним стандартом), але є випадки надання соціальної послуги мінімальний термін – 1 місяць, а у складних випадках термін встановлено максимальний – 12 місяців.

Сім’ї беруться під соціальний супровід та знімаються за заявою клієнта, відповідно до рішення комісії з питань захисту прав дітей, рішення Дорадчого органу по роботі з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

 1. Адресність та індивідуальний підхід.

Комісією ЗМЦСССДМ з проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу проведено анкетування отримувачів послуги, за результатами якого встановлено:

– у 100% випадків проведена оцінка індивідуальних потреб сім’ї (особи) у наданні соціальної послуги;

– у 98% випадках надана соціальна послуга відповідала потребам отримувачів;

– у 2% випадків потреби клієнтів було задоволено частково;

– 61 втручання (74%) було плановим;

– 21 втручання (26%) було екстреним;

– у 96% випадків допомога була надана вчасно.

 1. Своєчасність.

За результатами анкетування комісії ЗМЦСССДМ з’ясовано:

– 61 втручання (74%) було плановим;

– 21 втручання (26%) було екстреним;

– 80% сімей (осіб) брали активну участь у виконанні індивідуального плану надання соціальної послуги соціального супроводу стовідсотково досягли позитивного результату;

– 12% частково виконували свою частину плану соціального супроводу;

– 8% отримувачів не приймали активної участі у виконанні плану супроводу.

 1. Доступність та відкритість.

Робоча група з проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу відмічає, що інформаційні стенди у приміщеннях розміщені у зручних для відвідувачах місцях, своєчасно оновлюються.

Інформація щодо діяльності ЗМЦСССДМ, переліку, порядку та умов отримання соціальних послуг поширюється при проведенні обстежень сімей (осіб), при проведенні групових заходів та через друковані та електроні засоби масової інформації.

Діє сайт ЗМЦСССДМ, сторінки у Фейсбуці та Твітері. У 2017 році виготовлено та розповсюджено 3 тисячі кишенькових карток-візиток «Безкоштовно та конфіденційно». Протягом року на міських телеканалах вийшло 10 сюжетів та програм про діяльність ЗМЦСССДМ, та 9 радіопередач. Інформацію про результати внутрішньої оцінки оприлюднено на сайті ЗМЦСССДМ та офіційному порталі Запорізької міської влади.

Для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та перебували під соціальним супроводом, проведено 5 інформаційних акцій (охоплено 26 осіб) та 85 групових заходів з питань підвищення виховного потенціалу, профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя (охоплено 353 особи).

Відділи соціальної роботи по Вознесенівському та Дніпровському районах ЗМЦСССДМ, у яких проводилась вибіркова зовнішня оцінка якості соціальної послуги соціального супроводу розміщуються у приміщенні по вул. Рекордна,

34-А, де також розміщені:

– керівництво ЗМЦСССДМ;

– фінансово-економічний відділ;

– відділ загальної та кадрової роботи;

– відділ соціальної роботи та оцінки якості надання послуг;

– Центр відвідування для неповнолітніх, які перебувають в конфлікті з законом та служба екстреної психологічної допомоги.

Спеціалісти частково забезпечені комп’ютерною технікою та витратними матеріалами, у повному обсязі – канцелярським приладдям. Приміщення обладнані офісними меблями. Для проведення індивідуальної та групової роботи з клієнтами облаштовано консультаційну кімнату та кімнату групової роботи.

Приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам, забезпечено безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, але через відсутність технічної можливості не обладнано засобами безперешкодного доступу для осіб, які користуються інвалідними візками.

 1. Повага до отримувача соціальних послуг.

За постійним спостереженням та висновками ЗМЦСССДМ надавачі соціальної послуги соціальний супровід дотримуються норм етики поведінки у спілкуванні з отримувачем, ознаки дискримінації, прояви зневаги, прямого чи опосередкованого примусу отримувача соціальних послуг до виконання певних дій відсутні.

Робоча група не мала можливості ознайомитись із заходами ЗМЦСССДМ щодо захисту персональних даних отримучів соціальної послуги соціального супроводу у 2017 році, але розглянута документація, яка створена з цього питання у 2018 році, а саме.

Наказом директора ЗМЦСССДМ від 03.10.2018 №324р розроблені заходи щодо дотримання законодавства про захист персональних даних, а саме:

– призначено особу, відповідальну за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних;

– розроблено та затверджено Положення про обробку персональних даних;

– розроблено та затверджено Інструкцію обробки персональних даних;

– ведеться Журнал обліку працівників, які мають доступ до персональних даних отримувачів послуг;

– працівники, які мають доступ до персональних даних отримувачів послуг, під підпис ознайомлені із зобов’язанням про нерозголошення персональних даних;

– затверджено План дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій.

 1. Професійність.

У відділах соціальної роботи ЗМЦСССДМ по районах міста працює 14 психологів, 8 спеціалістів із соціальної роботи, 3 юриста, та 2 інші спеціалісти (педагог, реабілітолог).

Спеціалісти мають повну вищу освіту, пройшли відповідну підготовку за «Програмою для фахівців із соціальної роботи у громаді щодо здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах».

У 2017 році шість спеціалістів пройшли перепідготовку на базі факультету соціології та управління Запорізького національного університету за програмою «Психологічні аспекти надання соціальної допомоги».

Спеціалісти самостійно проходять медичний огляд при влаштуванні на роботу та планово (флюрографія).

Усі спеціалісти мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, складену відповідно до вимог Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 29.03.2017 №518 (далі – Довідник кваліфікаційних характеристик).

Згідно з даними, викладеними ЗМЦСССДМ у Інформації про проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу, середнє навантаження на одного надавача послуги становить 5,7 випадки та досягається за рахунок того, що супровід здійснюється не лише фахівцями із соціальної роботи але і психологами та начальниками відділів соціальної роботи по районах міста.

Показники якості

соціальної послуги соціального супроводу

 

Показник Стан виконання Статус
1. Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 92% Добре
2. Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 1% Добре
3. Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок  справлятися із складними життєвими обставинами (далі – СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 8,5% Добре
4. Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 92% Добре
5. Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 10% Добре
6. Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 98% Добре
7. Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги. 0% задовільно
8. Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм. 70% задовільно

 

Оцінка якості соціальної послуги соціального супроводу в цілому

 

Узагальнений статус Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре» Продовжувати роботу із суб’єктом

 

Рекомендації

щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги соціального супроводу, підвищення її якості

 1. Визначитись з алгоритмом щодо прийняття рішення про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах.
 2. Взяти під особливу увагу дотримання строків визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціального супроводу, індивідуального плану, укладання договору, визначених державним стандартом.
 3. Підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди, посилити інформування отримувачів про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг.
 4. Порушити питання щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 5. Визначитись з надавачем соціальної послуги соціального супроводу відповідно до вимог Державного стандарту, Порядку, Випуску 80 “Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 29.03.2017 №518.
 1. Соціальна послуга догляду вдома

Внутрішня оцінка якості соціальної послуги догляду вдома проводилась у 2018 році відповідно до наказу директора ЗМТЦСО від 25.10.2017 №282. Відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги догляду вдома призначено заступника директора ЗМТЦСО Нагорну Ю.В.

Зовнішня оцінка якості соціальної послуги догляду вдома проведена вибірково у відділеннях соціальної допомоги вдома по Вознесенівському, Олександрівському, Хортицькому районах ЗМТЦСО.

Робочою групою проаналізовані показники, аналітичні довідки, звіти ЗМТЦСО щодо надання соціальної послуги догляд вдома за період 2016-2018 роки.

Зведені показники

 

Період (станом на 01.01. звітного періоду)  Потенційні отримувачі соціальної послуги догляду вдома, осіб Фактично отримують, осіб Орієнтовний обсяг витрат, тис. грн. відповідно до потреби Відсоток охоплення
2016  2500 2321 13612,6 92%
2017  2528 2372 18126,066 94%
2018  2524 2473 24239,624 98%
 1. Адресність та індивідуальний підхід.

Робоча група ознайомилась з особовими справами отримувачів соціальної послуги догляду вдома, в кожній справі зберігаються:

письмова заява; медичний висновок про нездатність до самообслуговування, карта визначення індивідуальних потреб отримувача;один примірник договору про надання соціальних послуг; довідка про склад сім’ї; інформація з Державного реєстру прав, копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг. Своєчасно проводиться оновлення документів.

Визначення індивідуальних потреб у соціальній послузі здійснюється при первинному зверненні та у подальшому при наданні соціальної послуги з урахуванням ступеня потреб, визначеного за шкалами оцінки виконання елементарних та складних дій відповідно до додатку 1 Державного стандарту догляду вдома.

Надавачі соціальної послуги складають та узгоджують з отримувачами індивідуальні плани надання соціальної послуги, про що свідчить підпис отримувача. Здійснюється своєчасний перегляд індивідуальних планів, у деяких випадках індивідуальні плани узгоджені поза встановленого терміну через зміни у життєвих обставинах отримувачів соціальної послуги.

В кожній особовій справі зберігається 2 примірник договору про надання соціальної послуги, медичний висновок .

Терміни організації надання соціальної послуги відповідають вимогам Державного стандарту догляду вдома.

 1. Результативність.

Комісією ЗМТЦСО з проведення внутрішньої оцінки якості розроблений опитувальник вивчення якості надання соціальної послуги догляд вдома. Протягом року вивчається рівень задоволеності наданою послугою, зокрема покращення емоційного стану, реагування на скарги, проведення персоналом роз’яснювальної роботи. 96% опитаних отримувачів задоволені соціальною послугою догляду вдома.

Крім того, надавачами постійно здійснюється спостереження за процесом надання соціальної послуги шляхом планових чи позапланових (оперативних) перевірок роботи соціальних робітників на дільниці, телефонного опитування, проведення співбесід з отримувачами.

У 2017 році здійснено дві планові перевірки та 7 позапланових виїздів.

Оперативні перевірки здійснюються у випадку надходження скарг з боку отримувачів, виникненні конфліктних ситуацій.

Наказом директора ЗМТЦСО від 29.07.2015 №1 затверджено «Положення про порядок преміювання працівників Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», відповідно до якого здійснюється преміювання працівників за результатами роботи з урахуванням оцінювання отримувачів.

 1. Своєчасність.

Робочою групою вивчалась своєчасність організації та надання соціальної послуги догляду вдома, а саме строки та терміни, які визначені постановою КМУ від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами та доповненнями)  (далі – постанова КМУ від 29.12.2009 №1417) та Державним стандартом. В особових справах документи оформлені та поновлюється своєчасно, звернень отримувачів соціальної послуги щодо несвоєчасності надання послуги не виявлено.

 1. Доступність та відкритість.

Приміщення відділень відповідають санітарним та протипожежним вимогам та забезпечене безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінетів.

В наявності плани евакуації, вогнегасники, інструкції щодо їх використання, аптечки.

Навчання персоналу правилам охорони праці та протипожежним вимогам, інспектування приміщень здійснюється інженером з охорони праці ЗМТЦСО та керівниками відділень, які мають відповідні посвідчення. В наявності всі необхідні журнали з підписами персоналу.

Всі приміщення мають обладнані інформаційні стенди. Інформація актуальна, регулярно оновлюється. Попре те, відсутня інформація про правозахисні організації та порядок подання скарг.

Приміщення відділень обладнані пандусами, але вони не відповідають вимогам ДБН в частині нахилу. В наявності переносні пандуси та поручні. Спеціально обладнані місця для паркування транспортних засобів, спеціальні ліфти відсутні. В приміщення можливо потрапити за допомогою персоналу.

 1. Повага до гідності отримувача соціальної послуги.

На підставі аналізу опитування отримучів соціальної послуги, випадків негуманних та дискримінаційних дій з боку персоналу не виявлено.

Питання захисту персональних даних в ЗМТЦСО регулюються Положенням «Про порядок обробки та захисту персональних даних, затверджених наказом директора від 04.12.2017 №316. В установі призначено особу, відповідальну за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних; розроблено та затверджено Положення про обробку персональних даних; Журнал реєстрації зобов’язань про нерозголошення персональних даних.

 1. Професійність.

Персонал відділень соціальної допомоги вдома має затверджені посадові інструкції, розроблені відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги».

Всі працівники мають медичні книжки, ведуться графіки проходження медичного огляду.

У відділеннях соціальної допомоги вдома двічі на рік керівництвом розробляється план технічного навчання з персоналом. Тематика навчання відповідає професійній спрямованості.

Протягом 2017 року пройшли підвищення кваліфікації з різних питань 39 працівників.

Приміщення відділень обладнані необхідним м’яким та твердим інвентарем, комп’ютерною технікою. В наявності автотранспорт, який використовується за необхідністю.

Статус показників забезпечення якості соціальної послуги догляду вдома

Якісний показник СТАТУС
«добре» «задовільно» «незадовільно»
від 80% до 100% від 51% до 79% від 0% до 50%
Адресність та індивідуальний підхід «добре»
Результативність «добре»
Своєчасність «добре»
Доступність та відкритість «добре»
Повага до гідності отримувача соціальної послуги «добре»
Професійність «добре»

Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома в цілому

Показники Статус Рекомендації по роботі відділення соціальної допомоги вдома
Кількісні «добре» продовжувати роботу з відділеннями соціальної допомоги вдома
Якісні «добре»
Узагальнений «добре»

Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню – «добре».

 Рекомендації

щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги догляду вдома, підвищення її якості

 1. Тримати під постійним контролем визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, своєчасно оновлювати документи, які містяться в особовій справі.
 2. Опрацювати питання щодо впровадження інших соціальних послуг для клієнтів відділень догляду вдома.
 3. Завершити роботу щодо розроблення програми стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу догляду вдома.
 4. Систематизувати роботу з навчання персоналу щодо законодавства у сфері надання соціальних послуг із складанням графіка.
 5. Розробити опис заходів соціальної послуги догляд вдома для більш ефективного надання заходів соціальної послуги догляд вдома.
 1. Соціальна послуга соціальної адаптації

Внутрішня оцінка якості соціальної послуги соціальної адаптації проводилась у 2018 році відповідно до наказу директора ЗМТЦСО від 25.10.2017 №282. Відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги соціальної адаптації призначено заступника директора ЗМТЦСО Нагорну Ю.В.

Зовнішня оцінка якості соціальної послуги соціальної адаптації проведена вибірково у відділеннях денного перебування по Вознесенівському, Олександрівському, Хортицькому районах ЗМТЦСО.

Робочою групою проаналізовані показники, аналітичні довідки, звіти ЗМТЦСО щодо надання соціальної послуги соціальної адаптації за період 2016-2018 роки.

Зведені показники

 

 

Період (станом на 01.01. звітного періоду)  Потенційні отримувачі соціальної послуги соціальної адаптації, осіб Фактично отримують, осіб Орієнтовний обсяг витрат, тис. грн. відповідно до потреби Відсоток охоплення
2016  951 951 2254,7 100%
2017  994 994 2821,635 100%
2018  1432 1432 3187,592 100%

1. Адресність та індивідуальний підхід.

Робоча група вибірково розглянула особові справи отримучів, які містять письмову заяву; медичний висновок про потребу в соціальній адаптації та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі; карту визначення індивідуальних потреб отримувача; копію наказу про надання (припинення) соціальних послуг; договір про надання соціальної послуги. Особові справи отримувачів відповідають вимогам постанови КМУ від 29.12.2009 №1417. Документи оновлюються своєчасно.

При організації надання соціальної послуги надавачем проводиться комплексне визначення індивідуальних потреб, яке проводиться протягом робочого тижня з дати подання заяви про отримання соціальної послуги. Члени робочої групи відмічають, що дана робота проводиться на високому професійному рівні із застосуванням методів спостереження, додаткового опитування, аналізу отриманої інформації від потенційного отримувача.

Індивідуальні плани роботи переглядаються щоквартально.

 1. Результативність.

Робоча група опрацювала матеріали внутрішньої оцінки якості соціальної послуги соціальної адаптації, проведеною ЗМТЦСО. Надавачем розроблена «Анкета вивчення рівня задоволеності отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації у відділенні денного перебування». За даними, у січні 2017 року послугу отримували 1007 осіб, в анкетуванні прийняло участь 823 особи, що становить 82 % від загальної кількості. Відгуки про надання соціальної послуги 100% позитивні, отримувачі задоволені якістю, різноплановими формами роботи, високо оцінюється соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку».

Позитивним аспектом є активне залучення отримувачів до процесу надання соціальної послуги: відвідувачі надають пропозиції щодо видів та форм роботи, приймають активну участь у заходах, займаються волонтерством, тощо.

Скарг на роботу відділень денного перебування робочій групі не надходило, пропозиції щодо покращення надходять та вирішуються в процесі надання соціальної послуги.

За відгуками отримувачів, аналізу показників, звітів роботи відділень денного перебування, робочою групою відмічається значимість надання соціальної послуги соціальна адаптація, яка сприяє активному довголіттю, укріпленню фізичного, психічного здоров’я отримучів.

 1. Своєчасність.

Робочою групою вибірково перевірені документи особових справ отримувачів. Звіренні терміни організації надання послуги, періодичність поновлення документів. Порушень прав на своєчасне отримання соціальної послуги, індивідуального підходу до отримувачів, не виявлено.

 1. Доступність та відкритість.

Приміщення відповідають санітарним та протипожежним вимогам та забезпечене безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням.

В наявності плани евакуації, вогнегасники, аптечки.

Питання з охорони праці, протипожежним вимогам здійснюється в ЗМТЦСО централізовано інженером з охорони праці. Керівники відділень денного перебування пройшли навчання, мають посвідчення.

Всі приміщення мають обладнані інформаційні стенди. Інформація актуальна, регулярно оновлюється.

Приміщення відділень обладнані пандусами, але вони не відповідають вимогам ДБН в частині нахилу. В наявності переносні пандуси; обладнані місця для паркування транспортних засобів, спеціальні ліфти відсутні. В приміщення можливо потрапити за допомогою персоналу.

 1. Повага до гідності отримувача соціальної послуги.

Випадків негуманного, дискримінаційного, неетичного ставлення з боку персоналу до отримувачів не виявлено.

Наказом Мінсоцполітики України від 14.07.2016 №762 затверджені форми документів, необхідні для оформлення на обслуговування в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі договір про надання соціальних послуг. Права та обов’язки сторін, шляхи вирішення спірних питань обумовлені договором.

В особових справах отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації міститься один примірник договору, другий примірник виданий отримувачу. Договори скріпленні підписами сторін.

 1. Професійність.

Персонал відділень має вищу освіту відповідного напряму: соціальний педагог, психолог, тощо. Документи про освіту зберігаються у відділі кадрів ЗМТЦСО.

Персонал відділень денного перебування має затверджені посадові інструкції, розроблені відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги».

Медичний огляд персонал проходить щорічно про що свідчать записи та печатки в особових медичних книжках.

Атестація персоналу проводиться відповідно до Положення про атестацію працівників, затвердженого наказом директора ЗМТЦСО від 28.05.2015 №106, та запланована на 2018 рік.

Приміщення відділень обладнані необхідним м’яким та твердим інвентарем, комп’ютерною технікою.

Робоча група відмічає, що підвищити якість надання соціальної послуги (комфортні умови перебування), задоволення потреб отримувачів (потенційних отримувачів), впровадження нових форм можливо за рахунок пошуку нових приміщень відділень денного перебування більшої площі.

Статус показників забезпечення якості соціальної послуги

соціальної адаптації

Якісний показник СТАТУС
«добре» «задовільно» «незадовільно»
від 80% до 100% від 51% до 79% від 0% до 50%
Адресність та індивідуальний підхід «добре»
Результативність «добре»
Своєчасність «добре»
Доступність та відкритість «добре»
Повага до гідності отримувача соціальної послуги «добре»
Професійність «добре»

Оцінка якості соціальної послуги соціальної адаптації в цілому

Показники Статус Рекомендації по роботі відділення
Кількісні «добре» продовжувати роботу з надавачам соціальної послуги
Якісні «добре»
Узагальнений «добре»

Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги соціальної адаптації показники відповідають встановленому рівню – «добре».

 Рекомендації

щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги соціальної адаптації, підвищення її якості

 1. Завершити роботу щодо приведення роботи відділень денного перебування у відповідність до вимог нормативних документів.
 2. Продовжити працювати над удосконаленням роботи «Університетів третього віку».
 3. Доопрацювати методичні матеріали із гурткової роботи, лекційних занять, тощо.
 4. Впроваджувати нові види та форми роботи з особами похилого віку та особами з інвалідністю старше 18 років з метою їх соціальної адаптації.