Аналітична довідка

03.03.2020

Аналітична довідка

з проведення моніторингу діяльності з питання надання соціальних послуг Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у 2019 році

28.02.2020                                                                            м.Запоріжжя

Керуючись наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», з метою отримання оперативних якісних та кількісних показників процесу надання соціальних послуг, своєчасного прийняття управлінських рішень та усунення недоліків, робочою групою з проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг проведено моніторинг діяльності Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (ЗМТЦСО) та Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЗМЦСССДМ) (далі – надавачі), у 2019 році.

Аналіз результатів моніторингу

Діяльність надавачів аналізувалась за наступними показниками:

 1. Виявлення потреб у соціальних послугах, частка охоплення (надання

соціальних послуг) та отримувачі за соціальними категоріями.

 1. Види соціальних послуг, що надавались протягом звітного періоду, та їх відповідність Державним стандартам.
 2. Кадрове забезпечення.
 3. Фінансування установ.

Показник 1:

Аналіз діяльності щодо організації роботи з виявлення, визначення індивідуальних потреб отримувачів у наданні соціальних послуг, частка охоплення соціальними послугами (ефективність) проводилась на підставі звітів діяльності ЗМЦСССДМ та ЗМТЦСО за 2019 рік. Робочою групою проаналізовані соціальні послуги, що надавались отримувачам відповідно до вимог Державних соціальних стандартів.

За категоріями, соціальні послуги у 2019 році отримали

Догляду вдома:

 • громадяни похилого віку – 2335 осіб;
 • особи з інвалідністю – 761 особа.

Соціальна адаптація:

 • громадяни похилого віку – 1464 осіб;
 • особи з інвалідністю – 363 особи.

Денний догляд:

-особи з інвалідністю (дорослі) – 52 особи:

-діти з інвалідністю – 50 осіб.

Консультування у ЗМТЦСО:

 • бездомні особи – 281

Консультування у ЗМЦСССДМ – 3844 особи:

-особи похилого віку – 37 осіб;

– особи з інвалідністю (дорослі) – 22 особи;

– діти з інвалідністю – 10;

– діти, позбавлені батьківського піклування – 58;

– діти під опікою/піклуванням – 216;

– прийомні сім’ї – 19;

-дитячі будинки сімейного типу – 6;

– особи, які відбували покарання – 116;

– особи, які постраждали від насильства, в т.ч. постраждалі від торгівлі людьми – 162;

– сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах – 1366;

– одинокі матері – 864

– постраждалі від збройних конфліктів та тимчасової окупації -299 осіб;

– інші категорії – 669 осіб.

Соціальна інтеграція та реінтеграція– 1 бездомна особа

Кризове та екстрене втручання:

 • діти, позбавлені батьківського піклування – 1;
 • прийомні сім’ї – 3;
 • дитячі будинки сімейного типу – 1;
 • особи, які постраждали від насильства – 161;
 • сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах – 275

Представництво інтересів

 • 86  бездомних осіб

Соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах:

 • особи похилого віку – 9 осіб;
 • особи з інвалідністю (дорослі) – 6 осіб;
 • діти з інвалідністю – 1 дитина;
 • діти, які позбавлені батьківського піклування – 23 дитини;
 • діти під опікою/піклуванням – 3 дитини;
 • сім’ї, члени яких перебувають/ перебували у конфлікті з законом – 1 особа;
 • постраждалі від торгівлі людьми -1 особа;
 • постраждалі від жорстокого поводження та насильства -11 осіб;
 • сім’ї, в яких є ризик соціального сирітства, складні та конфліктні стосунки, малозабезпечені – 73 осіб;
 • постраждалі від збройних конфліктів та тимчасової окупації -1 особа;
 • одинока матір (батько) – 1 особа;

Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування:

 • діти під опікою/піклуванням – 210 сімей (353 дитини);
 • прийомні сім’ї – 19;

дитячі будинки сімейного типу – 6.

Таблиці додаються:

Додатки до аналітичної довідки

Висновки робочої групи:

Моніторингом діяльності надавачів з питання надання соціальних послуг встановлено наступне.

Виходячи з інформації ЗМЦСССДМ, моніторинг кількісних показників наданих соціальних послуг свідчить про те, що у порівнянні з відповідним періодом 2018 року кількість осіб, охоплених індивідуальними соціальними послугами збільшилась на 332 особи (на 2,92%), кількість дорослих зменшилась, а дітей зросла на 1045. Послугами, які привалюють над іншими, є «Консультування» (3844).

У порівнянні з 2018 роком на 88% зі 125 випадків до 235 збільшився соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (сім’ї опікунів/піклувальників). Це, в свою чергу, призвело до зниження на 12,75% надання послуги «Соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» (зі 149 випадків у 2018 році до 130 у 2019-му).

Згідно з інформацією ЗМТЦСО кількісні показники наданих соціальних послуг

 • догляд вдома зменшився з 2431 осіб до 2335, що складає 4%;
 • соціальна адаптація збільшилась з 1437 осіб до 1509, що складає 5,0%
 • консультування в центрі обліку бездомних осіб зросло на 46%;

Всього за рік кількість отримувачів послуг зменшилась на 5% і становить 4560. Кількість осіб, які отримують платні послуги зменшилась на 1 %.

Згідно з показником 2 у 2019 році структурні підрозділи ЗМТЦСО надавали шість соціальних послуг у відповідності до вимог Державних стандартів, а саме: «Догляд вдома», «Денний догляд», «Соціальна адаптація», «Консультування», «Представництво інтересів» та додалась ще одна соціальна послуга «Соціальна інтеграція та реінтеграція» (у 2018 році надавалося 5 соціальних послуг згідно з державними стандартами).

ЗМЦСССДМ надавав чотири соціальні послуги відповідно до Державних стандартів, а саме: «Соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах», «Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування», додались «Кризове та екстрене втручання» та «Консультування» (у 2018 році надавалися перші дві соціальні послуги згідно з державними стандартами, інші дві частково).

Щодо кадрового забезпечення.

У ЗМТЦСО в наявності 70,75 вакансій (на кінець 2018 року було 81,25 вакансій). Загальна кількість працівників за штатним розписом в установі залишилися без змін – 530 штатних одиниць. Фактична кількість працюючих працівників в порівнянні з періодом минулого року зросла на 2%. Співвідношення звільнених працівників до прийнятих в 2018 році складало 1,2, в 2019 – 0,88, що свідчить про те, що ситуація з заповненням вакантних посад покращилася.

У ЗМЦСССДМ значне збільшення навантаження та сталість  штатної чисельності працівників призвели до плинності кадрів і відтоку досвідчених фахівців (13 осіб), чого не спостерігалось впродовж останніх років.

 Рекомендації:

1.ЗМЦСССДМ та ЗМТЦСО у зв’язку з набранням чинності з 01.01.2020 Закону України «Про соціальні послуги»:

 • продовжувати надання соціальних послуг згідно з чинними Державними стандартами та відповідно до рішення Запорізької міської ради від 29.01.2020 №48 «Про надання соціальних послуг»;
 • після прийняття підзаконних актів до цього закону, привести у відповідність нормативні документи установи та надавати соціальні послуги відповідно до них.

–    опрацювати питання щодо впровадження нових послуг.

2. ЗМТЦСО та ЗМЦСССДМ активізувати роботу щодо популяризації діяльності установи, заходів стимулювання та заохочення працівників задля зменшення плинності кадрів та пошук нових шляхів вирішення питання заповнення вакантних місць.