Зміна умов призначення та виплати державної допомоги на дітей одиноким матерям

06.08.2020

Зміна умов призначення та виплати державної допомоги на дітей одиноким матерям

Урядом 22 липня 2020 року прийнято постанову №632, якою вносяться зміни до порядків призначення та виплати деяких видів державної допомоги. Зокрема, зазначеною постановою змінено умови призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям (далі – допомога).

  1. Хто має право на призначення допомоги?
  • одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;
  • мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.
  1. Як визначається розмір допомоги?

Допомога надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

  1. Що таке середньомісячний сукупний дохід сім’ї?

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї ― обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців.

Шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги (далі ― період, за який враховуються доходи).

  1. У яких випадках допомога не призначається?

Допомога не призначається коли:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

У такому випадку допомога призначається, якщо:

особи  протягом періоду, за який враховуються доходи сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

особи  протягом періоду, за який враховуються доходи доглядали за дітьми до 3-х років або за дітьми до 6-ти років, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, за тяжко хворими дітьми, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку, надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

у складі сімʼї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду;

відсутні будь-які джерела для існування, що повʼязано з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сімʼї;

сім’я є багатодітною або у її складі є одинока мати(батько) і звернулась за призначенням допомоги у липні-грудні 2020 року.

2) особи, які входять до складу сімʼї, протягом 12 місяців перед зверненням здійснили придбання майна або оплату послуг на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території;

4) у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

  1. У яких випадках припиняється виплата допомоги?

Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування за поданням центрів соціальних служб та/або служб у справах дітей до органу соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Також, виплата допомоги припиняється:

якщо сім’єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання допомоги та на визначення її розміру;

у разі переїзду сім’ї до іншої місцевості або настання обставин, що унеможливлюють виплату допомоги (зокрема, смерть одинокої особи);

за заявою отримувача допомоги;

якщо припинено реєстрацію особи (включеної до складу сім’ї) як безробітної;

у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг з догляду у зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання допомоги.

  1. Куди звертатись?

За призначенням допомоги та для отримання більш детальних консультацій необхідно звертатись до управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по району міста за місцем реєстрації чи фактичного проживання.