Звіт про проведення зовнішньої оцінки якості у 2019 році ЗМТЦСО та ЗМЦСССДМ

28.10.2020

ЗВІТ

про проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що надавались Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та соціальної послуги догляду вдома, що надавалась Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у 2019 році

Керуючись наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», на підставі наказу начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (далі – управління) від 12.04.2019 №01-25/16р (зі змінами),  робочою групою з проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг (далі – робоча група) проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надавались у 2019 році:

– Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – ЗМЦСССДМ) – соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (далі – соціальна послуга соціального супроводу).

– Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – ЗМТЦСО) – догляду вдома.

Про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг управління поінформувало ЗМЦСССДМ та ЗМТЦСО листом від 26.02.2020 №01-18/73.

При проведенні зовнішньої оцінки якості вищезазначених соціальних послуг робоча група керувалась:

 1. Порядком здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2009 року № 3357 (далі – Порядок).
 2. Державним стандартом соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України 11.08.2017 № 1307.
 3. Державним стандартом догляду вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 13.11.2013 №760.

    В ході проведення зовнішньої оцінки якості вищезазначених соціальних послуг використовувались наступні показники якості:

-адресність та індивідуальний підхід;

– результативність;

– своєчасність;

– доступність та відкритість;

– повага до отримувача соціальних послуг;

– професійність;

– незалежність отримувача;

– захист та безпека отримувача;

– конфіденційність інформації.

 1. Соціальна послуга соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Внутрішня оцінка якості соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування проводилась у 2019 році відповідно до наказу директора ЗМЦСССДМ від  29 грудня 2018 р. № 633 та у 2020 році відповідно до наказу від 27 грудня 2019 р.    № 701. Відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальної призначено заступника директора ЗМЦСССДМ Кукіна В.С.

Робочою групою зовнішня оцінка якості соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, проведена вибірково у відділах соціальної роботи ЗМЦСССДМ по Олександрівському та Хортицькому районах.

Робочою групою проаналізовані показники, аналітичні довідки, звіти ЗМЦСССДМ щодо надання соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  за період 2018-2019 роки.

Зведені показники

Період

 

Потенційні отримувачі соціальної послуги соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, осіб Фактично отримують, осіб Орієнтовний обсяг витрат, тис. грн. відповідно до потреби Відсоток охоплення
2018

 

1094 286 1528,625 26,14%
2019

 

1061 458 1323,507 43,16%

        Результативність

        У 2019 році під соціальним супроводом ЗМЦСССДМ перебувало 7 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховувалось  52 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування,  18 прийомних сімей, що виховували 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 213 сімей опікунів/піклувальників (три з яких як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах).

Впродовж року створено 1 прийомну родину (в ній 1 дитина), 1 ДБСТ на базі прийомної сім’ї (6 дітей), 1 ДБСТ з 6-ма дітьми та 1 прийомну сім’ю з 3-ма дітьми взято на облік для продовження функціонування на території міста та 4 ДБСТ поповнились 8-ма дітьми. Під соціальний супровід взято 106 родин опікунів/піклувальників та завершено соціальний супровід у 106 родинах, в яких виховувалось 115 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування (у тому числі 46 за рік до виходу та 69 у перший рік після влаштування).

Припинили функціонування  4 прийомні сім’ї, в яких виховувалось  8 дітей. Супровід 2-х родин завершено з позитивним результатом: 1 дитина-усиновлена прийомними батьками; через вступ до навчальних закладів в одній родині діти вийшли на повне державне утримання до– ДНЗ «ЗВПУ» (1 дитина),  ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти» (1 дитина) та Запорізького будівельного коледжу (1 дитина). Разом з тим через непорозуміння з батьками, 3-х дітей з ПС влаштовано до: КЗ «Оріхівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» (1-ну з подальшим влаштуванням у сім’ю  опікуна, де виховуються її біологічні сестри),  1- ОБД «Сонечко». Через конфлікт в родині також припинено функціонування 4-х опікунських родин (3 з яких перебували під супроводом за Держстандартом сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 1 родина не була взята на супровід через короткий термін існування).

Окрім послуги соціального супроводу прийомним сім’ям, дитячім будинкам сімейного типу, сім’ям опікунів/піклувальників надавались  послуги консультування, соціальної профілактики, соціальної адаптації, представництва інтересів, влаштування дітей в сімейні форми виховання, кризового та екстреного втручання, представництва інтересів, посередництва (медіації). Загалом послугами охоплено 940 осіб з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та сімей опікунів/піклувальників.

Перевантаження спеціалістів в ході здійснення соціального супроводу вдається уникнути за рахунок додаткового навантаження на практичних психологів та начальників відділів соціальної роботи, які також здійснюють супровід.

За поданням Центру навчання пройшли 1 кандидат у прийомні батьки (у 2018 році – 6 кандидатів, 3 подружжя) та  34 кандидат в опікуни/піклувальники (у 2018 році – 21). Позитивні рекомендації отримали 25 кандидатів в опікуни/піклувальники, 1 кандидат у прийомні батьки.

 5 прийомних сімей та 2 ДБСТ пройшли навчання за Програмою підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів (наказ Мінсім’ямолодьспорту № 1015 від 04.04.07).

 На виховання у прийомні сім’ї та ДБСТ м. Запоріжжя у 2019 році влаштовано 14 дітей.

Протягом року проводилась відповідна інформаційна компанія з запровадження послуги патронатного виховання та наставництва.

Значна увага приділялася профілактиці раннього соціального сирітства. В 3 пологових будинках і жіночих консультаціях та обласному перинатальному центрі, де розміщено інформаційні стенди, систематично поновлювалися рекламні матеріали. Зі 250 жінок, щодо яких надійшло повідомлення про намір або ризик відмови від новонародженої дитини, після консультування 234 жінки змінили своє рішення та залишили дитину в сім’ї (у 2018 році послуги надано 196 жінкам, з них 183 залишили дитину в сім´ї). Не зважаючи на збільшення кількості жінок, щодо яких надійшло повідомлення про намір відмови від новонародженої дитини, результативність роботи підвищено на 22,82% (241 дитина, проти 186 у 2018 році, залишилась на виховання у біологічній родині).

Доступність та відкритість

На стенді Запорізького міського ЦСССДМ та сайті Запорізької міської ради розміщена інформація про соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, порядок та умови його забезпечення. Індивідуальна та групова робота з отримувачами послуги здійснюється у приміщенні Центру  по вул. Рекордній, 34а, загальною площею 356,5 кв. м., або безпосередньо за місцем проживання.  Приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам, забезпечене безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням згідно з вимогами законодавства,  обладнано пандусом для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Інформація щодо діяльності Центру поширюється при проведенні обстежень осіб/сімей, організації широкомасштабних групових  заходів та через засоби масової інформації, як друковані, так і електронні. Діють сайт ЗМЦСССДМ, сторінки у Фейсбуці та Твітері. Поширення інформації про основні напрямки роботи Центру відбувається як у друкованих, так і електронних медіа, зокрема на офіційному порталі Запорізької міської влади, сайтах міських друкованих видань, на сторінках ЗМЦСССДМ у Фейсбуці, офіційному сайті Центру, на сайтах міських телеканалів (Z, Запоріжжя), сайтах газет Індустріальне Запоріжжя.

Протягом 2019 року на міських телеканалах вийшло 7 сюжетів та програм про діяльність ЗМЦСССДМ (про сімейні форми виховання, програму наставництва, онлайн-консультування, заходи для учасників АТО та членів їх сімей тощо).

На радіо протягом 2019 року вийшло 4 передачі за участю спеціалістів ЗМЦСССДМ, зокрема про популяризацію сімейних форм виховання, «Соціальне онлайн консультування» (про нові послуги «Телефону Довіри»), відповідальне батьківство та роботу з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах. Виготовлено та розповсюджено 1000 буклетів з питань популяризації сімейних форм виховання.

Робоча група з проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу відмічає, що інформаційні стенди у приміщеннях розміщені у зручних для відвідувачів місцях, своєчасно оновлюються.

        Відділи соціальної роботи по Олександрівському та Хортицькому районах ЗМЦСССДМ, у яких проводилась вибіркова зовнішня оцінка якості соціальної послуги розміщуються у приміщеннях, якими Центр користується за договором оренди – районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району, вул. Олександрівська, 26 (приміщення відділу соціальної роботи по Олександрівському району площею 32,9 кв. м.), та за договором позички – нежитлове приміщення другого поверху загальною площею 40,8 кв. м. по вул. Лахтинська, 4б, яке перебуває в оперативному управлінні управління  соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району (відділ соціальної роботи по Хортицькому району). Дані приміщення є недоступними для маломобільних груп, так як розташовані відповідно на четвертому та другому поверхах.

        Спеціалісти забезпечені комп’ютерною технікою та витратними матеріалами. Приміщення обладнані офісними меблями. Для проведення індивідуальної та групової роботи з клієнтами у відділі по Олександрівському району облаштовано консультаційну кімнату.

        Приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам, забезпечено безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, але через відсутність технічної можливості не обладнано засобами безперешкодного доступу для осіб, які користуються інвалідними візками.

Незалежність отримувача

        З отримувачами послуги укладається договір про надання соціальної послуги;  проводиться оцінка потреб підопічних дітей, за результатами якої складається план соціального супроводу. За результатами соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування заповнюється анкета отримувача послуги, яка передбачає оцінювання відповідності проведеної роботи принципам надання послуги. Аналіз кількісних показників засвідчує можливість отримувача відмовитися від надання послуги, зокрема при організації соціального супроводу сімей опікунів/піклувальників за рік до набуття підопічною дитиною повноліття.

Захист та безпека отримувача

Запорізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить свою діяльність із повагою до гідності отримувача соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо нього. Отримувачу соціальної послуги надається інформація про порядок оскарження дій або бездіяльності фахівця, який надавав соціальну послугу. Скарг на неправомірні дії надавачів соціальної послуги від отримувачів не надходило.

Конфіденційність інформації

Отримувач соціальної послуги ознайомлюється із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності інформації. Спеціалісти Центру  інформують отримувача соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації, несуть персональну відповідальність за порушення даного принципу, яка врегульована посадовою інструкцією.

Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вживаються заходи щодо захисту персональних даних, конфіденційної інформації щодо отримувача соціальної послуги соціального супроводу та/або його законного представника відповідно до вимог Законів України “Про інформацію”“Про захист персональних даних”.

Аналіз якості соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування за 2018-2019 рік

ПОКАЗНИКИ
якості соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування
Стан за 2018 рік Стан за 2019 рік
1 Частка отримувачів послуги (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування), які були повернуті до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, через відсутність взаєморозуміння, від загальної кількості дітей, влаштованих у сімейні форми виховання. 2% 2,18%
2 Частка сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що припинили своє функціонування з причин неготовності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до виконання своїх функцій. 0%

 

2,18%

 

3 Відсутність скарг щодо надавача соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. 0%

 

0%

 

4 Отримувач соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, залучається до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги соціального супроводу та до процесу оцінювання якості її надання. 100%

 

100%

 

55 Дотримання строків відвідування отримувача соціальної послуги соціального супроводу за місцем його проживання (перебування). 99%

 

100%

 

6 Частка надавачів соціальної послуги соціального супроводу сім’ям, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які мають відповідну фахову освіту (%), пройшли відповідне навчання (%), пройшли чергове підвищення кваліфікації, від кількості тих, які потребують такої підготовки (%). 100% 100%
7 Частка надавачів соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, навантаження яких перевищує показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, від загальної кількості надавачів цієї послуги. 4,34% (з розрахунку не більше 30 дітей на 1 спеціаліс-та) 4*% (з розрахунку не більше 30 дітей на 1 спеціа-ліста)
8 Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання соціальної послуги соціального супроводу відповідно до встановлених норм. 100% 100%

* Зменшення навантаження досягається за рахунок того, що соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування здійснюється не лише фахівцями із соціальної роботи, але й начальниками відділів соціальної роботи та практичними психологами. Зменшення перевищення даного показника у 2019 році (на 0,34% у порівнянні з 2018 роком) досягнуто за рахунок перерозподілу напрямків роботи між фахівцями).

З огляду на отримані дані шкали оцінки  якісних та кількісних показників послуги «соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування» показники відповідають  встановленому рівню – «Добре».

Оцінка якості соціальної послуги в цілому

Узагальнений статус Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу
«добре» Продовжувати роботу із суб’єктом

Рекомендації

щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги «Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування»

 1. Згідно з Законом України «Про соціальні послуги» та прийняттям підзаконних актів до цього закону, привести у відповідність нормативні документи установи.
 2. Згідно з постановою КМУ від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» забезпечити своєчасне проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг у 2021 році.
 3. У зв’язку з запровадженням обмежувальних карантинних заходів на території м.Запоріжжя, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, постійно проводити роз’яснювальну роботу з працівниками щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією, вживати всі необхідні протиепідемічні заходи під час організації роботи щодо надання соціальних послуг, в т.ч. соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.
 4. Дотримуватись строків визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціального супроводу, індивідуального плану, укладання договору, визначених державним стандартом.
 5. Підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди, посилити інформування отримувачів про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг.
 6. Порушити перед службою (управлінням) у справах дітей Запорізької міської ради питання щодо дотримання вимог Державного стандарту в частині своєчасного інформування Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про факт влаштування під опіку/піклування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування а також виходу через рік;
 7. Посилити інформаційно-просвітницьку роботу в м. Запоріжжі та висвітлення у ЗМІ заходів з рекрутування кандидатів в патронатні вихователі, прийомні батьки, опікуни/піклувальники, наставники;
 8. Використовувати групові форми роботи по адаптації до соціуму дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сім’ях піклувальників.
 9. Соціальна послуга догляду вдома

Внутрішня оцінка якості соціальної послуги догляду вдома проводилась за 2019 рік відповідно до наказу директора ЗМТЦСО від 04.11.2019 №277. Відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги догляду вдома призначено заступника директора ЗМТЦСО Хорошкіну Ю.Ю.

Зовнішня оцінка якості соціальної послуги догляду вдома проведена вибірково у трьох відділеннях соціальної допомоги вдома по Заводському, Комунарському, Шевченківському районах ЗМТЦСО (всього відділень, що надають послугу – 8).

Робочою групою для проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги догляду вдома, згідно з додатком 4 Державного стандарту догляду вдома.

Робочою групою вибірково проведено опитування у вищевказаних відділеннях соціальної допомоги вдома 97 осіб, з метою отримання відгуків щодо організації та надання послуги догляду вдома. Також було ознайомлено з опитуванням, яке проводилось безпосередньо ЗМТЦСО у рамках проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. У 2019 році в опитуванні взяли участь 2335  отримувачів  соціальної послуги догляду вдома.

Робочою групою були проаналізовані показники, аналітичні довідки, звіти ЗМТЦСО щодо надання соціальної послуги догляду вдома за 2019 рік.

Зведені показники 1

 

Період

 

Потенційні отримувачі соціальної послуги догляду вдома, осіб Фактично отримують, осіб Фактична кількість соціальних робітників, які надають послугу догляду вдома Відсоток охоплення
2018

 

2524 2431 165 96%
2019

 

2431 2335 168 96%

Зведені показники 2

Період

 

Кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги) Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома (% від загальної кількості звернень) Кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома
2018

 

43 скарги на 2431 отримувачів соц. послуги – 1,7%

 

100% 0 Два рази на рік
2019

 

57 скарг на 2335 отримувачів соц. послуги – 2,4% 100% 0(3*)

 

Два рази на рік

* 2 завідувача відділеннями соціальної допомоги вдома пройшли навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів, 1 соціальний робітник закінчив ВНЗ та отримав освітній ступінь «бакалавр».

Адресність та індивідуальний підхід

Робоча група ознайомилась з особовими справами отримувачів соціальної послуги догляду вдома, в кожній справі зберігаються:

             письмова заява; медичний висновок про нездатність до самообслуговування, карта визначення індивідуальних потреб отримувача;один примірник договору про надання соціальних послуг; інформація з Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб; інформація з Державного реєстру прав, копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг. Своєчасно проводиться оновлення документів.

Визначення індивідуальних потреб у соціальній послузі здійснюється при первинному зверненні та у подальшому при наданні соціальної послуги з урахуванням ступеня потреб, визначеного за шкалами оцінки виконання елементарних та складних дій відповідно до додатку 1 Державного стандарту догляду вдома.

Надавачі соціальної послуги складають та узгоджують з отримувачами індивідуальні плани надання соціальної послуги, про що свідчить підпис отримувача. Здійснюється своєчасний перегляд індивідуальних планів, у деяких випадках індивідуальні плани узгоджені поза встановленого терміну через зміни у життєвих обставинах отримувачів соціальної послуги.

Терміни організації надання соціальної послуги відповідають вимогам Державного стандарту догляду вдома.

Результативність

Комісією ЗМТЦСО з проведення внутрішньої оцінки якості розроблений опитувальник вивчення якості надання соціальної послуги догляду вдома. Протягом року вивчається рівень задоволеності наданою послугою, зокрема покращення емоційного стану, реагування на скарги, проведення персоналом роз’яснювальної роботи. 98% опитаних отримувачів задоволені соціальною послугою догляду вдома.

Робочою групою також було проведено вибіркове опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома по Заводському, Комунарському та Шевченківському районах (всього 97 осіб). Схвальні відгуки з них надали 97,96%.

У рамках Колективного договору Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2019-2021 роки від 02.10.2019 затверджено «Положення про преміювання працівників Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (додаток 8), відповідно до якого здійснюється преміювання працівників за результатами роботи з урахуванням оцінювання отримувачів.

ЗМТЦСО проводиться внутрішній (два рази на рік) та управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради зовнішній моніторинг (один раз на рік) якості надання соціальних послуг, в т.ч. догляду вдома.

Своєчасність

             Прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома  дотримуються встановленого строку. Договори укладені з усіма отримувачами соціальної послуги та підписуються в двосторонньому порядку (100%). Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.             В особових справах документи оформлені та поновлюються своєчасно, звернень отримувачів соціальної послуги щодо несвоєчасності надання послуги не виявлено.

Доступність та відкритість

Приміщення відділень відповідають санітарним та протипожежним вимогам та забезпечені безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням. На дверях розташовані таблички з написом назви кабінетів.

В наявності плани евакуації, вогнегасники, інструкції щодо їх використання, аптечки.

Навчання персоналу правилам охорони праці та протипожежним вимогам, інспектування приміщень здійснюється інженером з охорони праці ЗМТЦСО та керівниками відділень, які мають відповідні посвідчення. В наявності всі необхідні журнали з підписами персоналу.

Всі приміщення мають оформлені інформаційні стенди, які містять інформацію про правозахисні організації, порядок подання і розгляду звернень громадян, умови надання соціальної послуги догляду вдома (100%). Інформаційний матеріал постійно оновлюється. Також, отримувачам роздаються буклети, флаєри з інформацією про правову допомогу, про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги догляду вдома тощо. Надаються матеріали для розміщення на сторінці Фейсбуку. Інформація актуальна, регулярно оновлюється.

Приміщення відділень обладнані пандусами. В наявності переносні пандуси та поручні. Спеціально обладнані місця для паркування транспортних засобів, спеціальні ліфти відсутні. В приміщення можливо потрапити за допомогою персоналу.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

На підставі аналізу опитування отримучів соціальної послуги, випадків негуманних та дискримінаційних дій з боку персоналу не виявлено. Результати показали високий рівень задоволеності отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачами соціальної послуги догляду вдома (100%). Працівники відділень ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків.

Питання захисту персональних даних в ЗМТЦСО регулюються Положенням «Про порядок обробки та захисту персональних даних, затверджених наказом директора від 04.12.2017 №316. В установі призначено особу, відповідальну за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних; розроблено та затверджено Положення про обробку персональних даних; Журнал реєстрації зобов’язань про нерозголошення персональних даних.

Професійність

Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації (100%). Посадові інструкції затверджені згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги» (100%). В особовій справі працівників містяться документи працівників про освіту державного зразка (100%). Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд (100%). Відділення обладнані необхідними меблями. Необхідно додаткове оснащення комп’ютерною технікою (принтери, ксерокси, тощо). В наявності автотранспорт, який використовується за необхідністю (97 %).

Статус показників забезпечення якості соціальної послуги догляду вдома

Якісний показник СТАТУС
«добре» «задовільно» «незадовільно»
від 80% до 100% від 51% до 79% від 0% до 50%
Адресність та індивідуальний підхід «добре»    
Результативність «добре»    
Своєчасність «добре»    
Доступність та відкритість «добре»    
Повага до гідності отримувача соціальної послуги «добре»    
Професійність «добре»    

Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома в цілому

Показники Статус Рекомендації по роботі відділення соціальної допомоги вдома
Кількісні «добре» продовжувати роботу з відділеннями соціальної допомоги вдома
Якісні «добре»
Узагальнений «добре»

Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню – «добре».

Рекомендації

щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги догляду вдома, підвищення її якості

 1. Згідно з Законом України «Про соціальні послуги» та прийняттям підзаконних актів до цього закону, привести у відповідність нормативні документи установи.
 2. Згідно з постановою КМУ від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» забезпечити своєчасне проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг, в т.ч. соціальної послуги догляду вдома, у 2021 році.
 3. Посилити дотримання вимог чинного законодавства з питань надання соціальних послуг та забезпечити їх своєчасне та якісне надання, в т.ч. соціальної послуги догляду вдома.
 4. У зв’язку з запровадженням обмежувальних карантинних заходів на території м.Запоріжжя, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, постійно проводити роз’яснювальну роботу з працівниками щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією, вживати всі необхідні протиепідемічні заходи під час організації роботи щодо надання соціальних послуг, в т.ч. соціальної послуги догляду вдома.
 5. Своєчасно аналізувати та переглядати індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома.
 6. Проводити роботу щодо підвищення рівня кваліфікації працівників структурних підрозділів територіального центру та розробляти заходи щодо популяризації роботи центру в частині стимулювання та заохочення працівників задля зменшення плинності кадрів.