Муніципальна няня

До уваги одержувачів щомісячної адресної компенсаційної виплати відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»!

Кабінетом Міністрів України 30.09.2020 внесено зміни до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Хто може бути муніципальною нянею?

Будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00 та / або КВЕД 88.91)/ юридична особа (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини.

Який розмір компенсаційної виплати?

Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги “муніципальна няня” в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня, але не більше від вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги “муніципальна няня” (у 2020 році – 1779,00грн.).

За якою кількістю дітей може одночасно здійснювати догляд муніципальна няня?

Муніципальна няня, яка є фізичною особою – підприємцем (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91), може здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми, за винятком догляду за дітьми з багатодітної сім’ї.

Муніципальна няня, яка є юридичною особою (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), може забезпечувати здійснення догляду одночасно не більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей за адресою, визначеною муніципальною нянею.

Хто має право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня»?

Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»

Незалежно від зайнятості хто має право на компенсаційну виплату відшкодування вартості послуги “муніципальна няня”.

Незалежно від зайнятості право отримувати компенсацію послуги «муніципальна няня» мають батьки, опікуни дитини:

які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю,

дитиною, хворою на тяжкі хвороби,

у яких одночасно народилося троє і більше дітей,

у разі,  коли один або обидва з батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю I або II групи.

У яких випадках компенсаційна послуга «муніципальна няня» не призначається?

  • компенсація послуги “муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.
  • не призначається батькам, опікунам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Що повинно бути зазначено у договорі між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Договір повинен містити, зокрема: назву послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів, інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд, та інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін, місце проживання отримувача послуги «муніципальна няня», місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб – підприємців)/місце знаходження муніципальної няні (для юридичних осіб).