Підтримка осіб з інвалідністю внаслідок війни

09.01.2023

Підтримка осіб з інвалідністю внаслідок війни

У рамках спільного з Міжнародною Федерацією Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України надають грошову допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи у розмірі 4000,00 грн. на місяць протягом чотирьох місяців.

Грошова допомога надається незалежно від отримання особами з інвалідності інших видів допомог, а також розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї заявника для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Для отримання грошової допомоги заявник подає заяву в електронній формі шляхом її заповнення з використанням технічних засобів Міністерство ветеранів у справах України. На заяву накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті  електронного підпису заявника. Заява блокується для редагування та передається до Реєстру.

Після верифікації статусу особи у Реєстрі знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України для прийняття рішення щодо призначення та подальшої виплати грошової допомоги.

Реалізація механізму виплати грошової допомоги здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії Реєстру та платформи управління даними компанії “РедРоуз Сі Пі Ес Лімітед”, що діє в інтересах Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України.

Заява на отримання грошової допомоги формується в електронній формі на веб-сайті eveteran.gov.ua  (після проходження заявником електронної ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису).

У заяві зазначаються такі відомості:

– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

– стать;

– дата народження;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, у разі коли особа через свої релігійні переконання відмовилася в установленому порядку від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті);

– унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

– відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

– серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
– контактні дані (номер телефона та адреса електронної пошти);

– серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

– група інвалідності, дата встановлення інвалідності;

– міжнародний номер банківського рахунку IBAN, найменування банку.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.

У разі ненадходження коштів або виникнення потреби в зміні міжнародного номера банківського рахунка IBAN заявник може повторно подати заяву на отримання грошової допомоги. Заявнику надається можливість подати не більше однієї заяви впродовж одного календарного дня.