ЗВІТ про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, догляд вдома, соціальна адаптація, які надавались Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2017 році

25.01.2019

ЗВІТ

про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, догляд вдома, соціальна адаптація, які надавались Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2017 році

Керуючись наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», на підставі наказу начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (далі – управління) від 27.12.2017 №01-25/51р, робочою групою проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надавались у 2017 році:

– Запорізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – ЗМЦСССДМ) – соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (далі – соціальна послуга соціального супроводу).

– Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – ЗМТЦСО) – догляд вдома та соціальна адаптація.

Про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг управління поінформувало ЗМЦСССДМ та ЗМТЦСО листом від 19.11.2018 №01-15/243.

При проведені зовнішньої оцінки якості вищезазначених соціальних послуг робоча група керувалась:

 1. Порядком виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №896 (далі – Порядок).
 2. Державним стандартом соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 31.032016 №318.
 3. Державним стандартом догляду вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 13.11.2013 №760.
 4. Державним стандартом соціальної адаптації, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 18.05.2015 №514.

В ході проведення зовнішньої оцінки якості вищезазначених соціальних послуг використовувались наступні показники якості:

 1. Результативність.
 2. Адресність та індивідуальний підхід.
 3. Своєчасність.
 4. Доступність та відкритість.
 5. Повага до отримувача соціальних послуг.
 6. Професійність.

1.  Соціальна послуга соціального супроводу

Внутрішня оцінка якості соціальної послуги соціального супроводу проводилась у 2018 році відповідно до наказу директора ЗМЦСССДМ від 29.12.2017 №595. Відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу призначено заступника директора ЗМЦСССДМ Кукіна В.С.

Робочою групою зовнішня оцінка якості соціальної послуги соціального супроводу проведена вибірково у відділах соціальної роботи ЗМЦСССДМ по Вознесенівському та Дніпровському районах.

Робочою групою проаналізовані показники, аналітичні довідки, звіти ЗМЦСССДМ щодо надання соціальної послуги соціального супроводу за період 2016-2018 роки.

Зведені показники

 

Період (станом на 01.01. звітного періоду)  Потенційні отримувачі соціальної послуги соціальний супровід, осіб Фактично отримують, осіб Орієнтовний обсяг витрат, тис. грн. відповідно до потреби Відсоток охоплення
2016  1076 127 123,94 12%
2017  1407 154 229,05 11%
2018  1232 150 183,23 12,17%

 

 1. Результативність.

Протягом 2017 року 154 сім’ї/особи отримували соціальну послугу соціального супроводу у структурних підрозділах ЗМЦСССДМ.

Отримувачі соціальної послуги соціального супроводу за категоріями

 

Постраждалі від  торгівлі людьми 2
Постраждалі від жорстокого поводження та насильства 4
Одинока матір (батько) 6
Постраждалі від збройних конфліктів та тимчасової окупації 4
Сім’ї, в яких є ризик соціального сирітства 44
Сім’ї, члени яких перебувають/ перебували у конфлікті з законом 6
Сім’ї, де один чи кілька членів мають інвалідність 4
Сім’ї опікунів / піклувальників 5
Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 3
Сім’ї, яким призначена державна допомога при народженні дитини 5
Неповнолітні вагітні 1
Сім’ї, в яких виникли складні стосунки та конфліктні стосунки 11
Малозабезпечені (в тому числі сім’ї, в яких є проблема безробіття) 59
Всього 154

У 82-х випадках надання соціальної послуги соціального супроводу завершено на кінець 2017 року:

– завершено роботу з позитивним результатом 14 осіб і 61 сім’ю (112 дітей);

– без досягнення позитивного результату – 1 особу та 6 сімей (9 дітей) через невиконання договору, переїзд тощо (8,53%).

108 випадків надання соціальної послуги соціального супроводу завершено у 2018 році.

У більшості випадків надання соціальної послуги соціального супроводу становить 6 місяців (відповідно до норм, встановлених державним стандартом), але є випадки надання соціальної послуги мінімальний термін – 1 місяць, а у складних випадках термін встановлено максимальний – 12 місяців.

Сім’ї беруться під соціальний супровід та знімаються за заявою клієнта, відповідно до рішення комісії з питань захисту прав дітей, рішення Дорадчого органу по роботі з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

 1. Адресність та індивідуальний підхід.

Комісією ЗМЦСССДМ з проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу проведено анкетування отримувачів послуги, за результатами якого встановлено:

– у 100% випадків проведена оцінка індивідуальних потреб сім’ї (особи) у наданні соціальної послуги;

– у 98% випадках надана соціальна послуга відповідала потребам отримувачів;

– у 2% випадків потреби клієнтів було задоволено частково;

– 61 втручання (74%) було плановим;

– 21 втручання (26%) було екстреним;

– у 96% випадків допомога була надана вчасно.

 1. Своєчасність.

За результатами анкетування комісії ЗМЦСССДМ з’ясовано:

– 61 втручання (74%) було плановим;

– 21 втручання (26%) було екстреним;

– 80% сімей (осіб) брали активну участь у виконанні індивідуального плану надання соціальної послуги соціального супроводу стовідсотково досягли позитивного результату;

– 12% частково виконували свою частину плану соціального супроводу;

– 8% отримувачів не приймали активної участі у виконанні плану супроводу.

 1. Доступність та відкритість.

Робоча група з проведення зовнішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу відмічає, що інформаційні стенди у приміщеннях розміщені у зручних для відвідувачах місцях, своєчасно оновлюються.

Інформація щодо діяльності ЗМЦСССДМ, переліку, порядку та умов отримання соціальних послуг поширюється при проведенні обстежень сімей (осіб), при проведенні групових заходів та через друковані та електроні засоби масової інформації.

Діє сайт ЗМЦСССДМ, сторінки у Фейсбуці та Твітері. У 2017 році виготовлено та розповсюджено 3 тисячі кишенькових карток-візиток «Безкоштовно та конфіденційно». Протягом року на міських телеканалах вийшло 10 сюжетів та програм про діяльність ЗМЦСССДМ, та 9 радіопередач. Інформацію про результати внутрішньої оцінки оприлюднено на сайті ЗМЦСССДМ та офіційному порталі Запорізької міської влади.

Для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та перебували під соціальним супроводом, проведено 5 інформаційних акцій (охоплено 26 осіб) та 85 групових заходів з питань підвищення виховного потенціалу, профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя (охоплено 353 особи).

Відділи соціальної роботи по Вознесенівському та Дніпровському районах ЗМЦСССДМ, у яких проводилась вибіркова зовнішня оцінка якості соціальної послуги соціального супроводу розміщуються у приміщенні по вул. Рекордна,

34-А, де також розміщені:

– керівництво ЗМЦСССДМ;

– фінансово-економічний відділ;

– відділ загальної та кадрової роботи;

– відділ соціальної роботи та оцінки якості надання послуг;

– Центр відвідування для неповнолітніх, які перебувають в конфлікті з законом та служба екстреної психологічної допомоги.

Спеціалісти частково забезпечені комп’ютерною технікою та витратними матеріалами, у повному обсязі – канцелярським приладдям. Приміщення обладнані офісними меблями. Для проведення індивідуальної та групової роботи з клієнтами облаштовано консультаційну кімнату та кімнату групової роботи.

Приміщення відповідає санітарним та протипожежним вимогам, забезпечено безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, але через відсутність технічної можливості не обладнано засобами безперешкодного доступу для осіб, які користуються інвалідними візками.

 1. Повага до отримувача соціальних послуг.

За постійним спостереженням та висновками ЗМЦСССДМ надавачі соціальної послуги соціальний супровід дотримуються норм етики поведінки у спілкуванні з отримувачем, ознаки дискримінації, прояви зневаги, прямого чи опосередкованого примусу отримувача соціальних послуг до виконання певних дій відсутні.

Робоча група не мала можливості ознайомитись із заходами ЗМЦСССДМ щодо захисту персональних даних отримучів соціальної послуги соціального супроводу у 2017 році, але розглянута документація, яка створена з цього питання у 2018 році, а саме.

Наказом директора ЗМЦСССДМ від 03.10.2018 №324р розроблені заходи щодо дотримання законодавства про захист персональних даних, а саме:

– призначено особу, відповідальну за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних;

– розроблено та затверджено Положення про обробку персональних даних;

– розроблено та затверджено Інструкцію обробки персональних даних;

– ведеться Журнал обліку працівників, які мають доступ до персональних даних отримувачів послуг;

– працівники, які мають доступ до персональних даних отримувачів послуг, під підпис ознайомлені із зобов’язанням про нерозголошення персональних даних;

– затверджено План дій на випадок несанкціонованого доступу до персональних даних, пошкодження технічного обладнання, виникнення надзвичайних ситуацій.

 1. Професійність.

У відділах соціальної роботи ЗМЦСССДМ по районах міста працює 14 психологів, 8 спеціалістів із соціальної роботи, 3 юриста, та 2 інші спеціалісти (педагог, реабілітолог).

Спеціалісти мають повну вищу освіту, пройшли відповідну підготовку за «Програмою для фахівців із соціальної роботи у громаді щодо здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах».

У 2017 році шість спеціалістів пройшли перепідготовку на базі факультету соціології та управління Запорізького національного університету за програмою «Психологічні аспекти надання соціальної допомоги».

Спеціалісти самостійно проходять медичний огляд при влаштуванні на роботу та планово (флюрографія).

Усі спеціалісти мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, складену відповідно до вимог Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 29.03.2017 №518 (далі – Довідник кваліфікаційних характеристик).

Згідно з даними, викладеними ЗМЦСССДМ у Інформації про проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги соціального супроводу, середнє навантаження на одного надавача послуги становить 5,7 випадки та досягається за рахунок того, що супровід здійснюється не лише фахівцями із соціальної роботи але і психологами та начальниками відділів соціальної роботи по районах міста.

Показники якості

соціальної послуги соціального супроводу

 

Показник Стан виконання Статус
1. Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 92% Добре
2. Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 1% Добре
3. Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок  справлятися із складними життєвими обставинами (далі – СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 8,5% Добре
4. Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 92% Добре
5. Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 10% Добре
6. Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 98% Добре
7. Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги. 0% задовільно
8. Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм. 70% задовільно

 

Оцінка якості соціальної послуги соціального супроводу в цілому

 

Узагальнений статус Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре» Продовжувати роботу із суб’єктом

 

Рекомендації

щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги соціального супроводу, підвищення її якості

 1. Визначитись з алгоритмом щодо прийняття рішення про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах.
 2. Взяти під особливу увагу дотримання строків визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціального супроводу, індивідуального плану, укладання договору, визначених державним стандартом.
 3. Підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди, посилити інформування отримувачів про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг.
 4. Порушити питання щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 5. Визначитись з надавачем соціальної послуги соціального супроводу відповідно до вимог Державного стандарту, Порядку, Випуску 80 “Соціальні послуги” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 29.03.2017 №518.
 1. Соціальна послуга догляду вдома

Внутрішня оцінка якості соціальної послуги догляду вдома проводилась у 2018 році відповідно до наказу директора ЗМТЦСО від 25.10.2017 №282. Відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги догляду вдома призначено заступника директора ЗМТЦСО Нагорну Ю.В.

Зовнішня оцінка якості соціальної послуги догляду вдома проведена вибірково у відділеннях соціальної допомоги вдома по Вознесенівському, Олександрівському, Хортицькому районах ЗМТЦСО.

Робочою групою проаналізовані показники, аналітичні довідки, звіти ЗМТЦСО щодо надання соціальної послуги догляд вдома за період 2016-2018 роки.

Зведені показники

 

Період (станом на 01.01. звітного періоду)  Потенційні отримувачі соціальної послуги догляду вдома, осіб Фактично отримують, осіб Орієнтовний обсяг витрат, тис. грн. відповідно до потреби Відсоток охоплення
2016  2500 2321 13612,6 92%
2017  2528 2372 18126,066 94%
2018  2524 2473 24239,624 98%
 1. Адресність та індивідуальний підхід.

Робоча група ознайомилась з особовими справами отримувачів соціальної послуги догляду вдома, в кожній справі зберігаються:

письмова заява; медичний висновок про нездатність до самообслуговування, карта визначення індивідуальних потреб отримувача;один примірник договору про надання соціальних послуг; довідка про склад сім’ї; інформація з Державного реєстру прав, копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг. Своєчасно проводиться оновлення документів.

Визначення індивідуальних потреб у соціальній послузі здійснюється при первинному зверненні та у подальшому при наданні соціальної послуги з урахуванням ступеня потреб, визначеного за шкалами оцінки виконання елементарних та складних дій відповідно до додатку 1 Державного стандарту догляду вдома.

Надавачі соціальної послуги складають та узгоджують з отримувачами індивідуальні плани надання соціальної послуги, про що свідчить підпис отримувача. Здійснюється своєчасний перегляд індивідуальних планів, у деяких випадках індивідуальні плани узгоджені поза встановленого терміну через зміни у життєвих обставинах отримувачів соціальної послуги.

В кожній особовій справі зберігається 2 примірник договору про надання соціальної послуги, медичний висновок .

Терміни організації надання соціальної послуги відповідають вимогам Державного стандарту догляду вдома.

 1. Результативність.

Комісією ЗМТЦСО з проведення внутрішньої оцінки якості розроблений опитувальник вивчення якості надання соціальної послуги догляд вдома. Протягом року вивчається рівень задоволеності наданою послугою, зокрема покращення емоційного стану, реагування на скарги, проведення персоналом роз’яснювальної роботи. 96% опитаних отримувачів задоволені соціальною послугою догляду вдома.

Крім того, надавачами постійно здійснюється спостереження за процесом надання соціальної послуги шляхом планових чи позапланових (оперативних) перевірок роботи соціальних робітників на дільниці, телефонного опитування, проведення співбесід з отримувачами.

У 2017 році здійснено дві планові перевірки та 7 позапланових виїздів.

Оперативні перевірки здійснюються у випадку надходження скарг з боку отримувачів, виникненні конфліктних ситуацій.

Наказом директора ЗМТЦСО від 29.07.2015 №1 затверджено «Положення про порядок преміювання працівників Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», відповідно до якого здійснюється преміювання працівників за результатами роботи з урахуванням оцінювання отримувачів.

 1. Своєчасність.

Робочою групою вивчалась своєчасність організації та надання соціальної послуги догляду вдома, а саме строки та терміни, які визначені постановою КМУ від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами та доповненнями)  (далі – постанова КМУ від 29.12.2009 №1417) та Державним стандартом. В особових справах документи оформлені та поновлюється своєчасно, звернень отримувачів соціальної послуги щодо несвоєчасності надання послуги не виявлено.

 1. Доступність та відкритість.

Приміщення відділень відповідають санітарним та протипожежним вимогам та забезпечене безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінетів.

В наявності плани евакуації, вогнегасники, інструкції щодо їх використання, аптечки.

Навчання персоналу правилам охорони праці та протипожежним вимогам, інспектування приміщень здійснюється інженером з охорони праці ЗМТЦСО та керівниками відділень, які мають відповідні посвідчення. В наявності всі необхідні журнали з підписами персоналу.

Всі приміщення мають обладнані інформаційні стенди. Інформація актуальна, регулярно оновлюється. Попре те, відсутня інформація про правозахисні організації та порядок подання скарг.

Приміщення відділень обладнані пандусами, але вони не відповідають вимогам ДБН в частині нахилу. В наявності переносні пандуси та поручні. Спеціально обладнані місця для паркування транспортних засобів, спеціальні ліфти відсутні. В приміщення можливо потрапити за допомогою персоналу.

 1. Повага до гідності отримувача соціальної послуги.

На підставі аналізу опитування отримучів соціальної послуги, випадків негуманних та дискримінаційних дій з боку персоналу не виявлено.

Питання захисту персональних даних в ЗМТЦСО регулюються Положенням «Про порядок обробки та захисту персональних даних, затверджених наказом директора від 04.12.2017 №316. В установі призначено особу, відповідальну за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних; розроблено та затверджено Положення про обробку персональних даних; Журнал реєстрації зобов’язань про нерозголошення персональних даних.

 1. Професійність.

Персонал відділень соціальної допомоги вдома має затверджені посадові інструкції, розроблені відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги».

Всі працівники мають медичні книжки, ведуться графіки проходження медичного огляду.

У відділеннях соціальної допомоги вдома двічі на рік керівництвом розробляється план технічного навчання з персоналом. Тематика навчання відповідає професійній спрямованості.

Протягом 2017 року пройшли підвищення кваліфікації з різних питань 39 працівників.

Приміщення відділень обладнані необхідним м’яким та твердим інвентарем, комп’ютерною технікою. В наявності автотранспорт, який використовується за необхідністю.

Статус показників забезпечення якості соціальної послуги догляду вдома

Якісний показник СТАТУС
«добре» «задовільно» «незадовільно»
від 80% до 100% від 51% до 79% від 0% до 50%
Адресність та індивідуальний підхід «добре»
Результативність «добре»
Своєчасність «добре»
Доступність та відкритість «добре»
Повага до гідності отримувача соціальної послуги «добре»
Професійність «добре»

Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома в цілому

Показники Статус Рекомендації по роботі відділення соціальної допомоги вдома
Кількісні «добре» продовжувати роботу з відділеннями соціальної допомоги вдома
Якісні «добре»
Узагальнений «добре»

Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню – «добре».

 Рекомендації

щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги догляду вдома, підвищення її якості

 1. Тримати під постійним контролем визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, своєчасно оновлювати документи, які містяться в особовій справі.
 2. Опрацювати питання щодо впровадження інших соціальних послуг для клієнтів відділень догляду вдома.
 3. Завершити роботу щодо розроблення програми стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу догляду вдома.
 4. Систематизувати роботу з навчання персоналу щодо законодавства у сфері надання соціальних послуг із складанням графіка.
 5. Розробити опис заходів соціальної послуги догляд вдома для більш ефективного надання заходів соціальної послуги догляд вдома.
 1. Соціальна послуга соціальної адаптації

Внутрішня оцінка якості соціальної послуги соціальної адаптації проводилась у 2018 році відповідно до наказу директора ЗМТЦСО від 25.10.2017 №282. Відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги соціальної адаптації призначено заступника директора ЗМТЦСО Нагорну Ю.В.

Зовнішня оцінка якості соціальної послуги соціальної адаптації проведена вибірково у відділеннях денного перебування по Вознесенівському, Олександрівському, Хортицькому районах ЗМТЦСО.

Робочою групою проаналізовані показники, аналітичні довідки, звіти ЗМТЦСО щодо надання соціальної послуги соціальної адаптації за період 2016-2018 роки.

Зведені показники

 

 

Період (станом на 01.01. звітного періоду)  Потенційні отримувачі соціальної послуги соціальної адаптації, осіб Фактично отримують, осіб Орієнтовний обсяг витрат, тис. грн. відповідно до потреби Відсоток охоплення
2016  951 951 2254,7 100%
2017  994 994 2821,635 100%
2018  1432 1432 3187,592 100%

1. Адресність та індивідуальний підхід.

Робоча група вибірково розглянула особові справи отримучів, які містять письмову заяву; медичний висновок про потребу в соціальній адаптації та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі; карту визначення індивідуальних потреб отримувача; копію наказу про надання (припинення) соціальних послуг; договір про надання соціальної послуги. Особові справи отримувачів відповідають вимогам постанови КМУ від 29.12.2009 №1417. Документи оновлюються своєчасно.

При організації надання соціальної послуги надавачем проводиться комплексне визначення індивідуальних потреб, яке проводиться протягом робочого тижня з дати подання заяви про отримання соціальної послуги. Члени робочої групи відмічають, що дана робота проводиться на високому професійному рівні із застосуванням методів спостереження, додаткового опитування, аналізу отриманої інформації від потенційного отримувача.

Індивідуальні плани роботи переглядаються щоквартально.

 1. Результативність.

Робоча група опрацювала матеріали внутрішньої оцінки якості соціальної послуги соціальної адаптації, проведеною ЗМТЦСО. Надавачем розроблена «Анкета вивчення рівня задоволеності отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації у відділенні денного перебування». За даними, у січні 2017 року послугу отримували 1007 осіб, в анкетуванні прийняло участь 823 особи, що становить 82 % від загальної кількості. Відгуки про надання соціальної послуги 100% позитивні, отримувачі задоволені якістю, різноплановими формами роботи, високо оцінюється соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку».

Позитивним аспектом є активне залучення отримувачів до процесу надання соціальної послуги: відвідувачі надають пропозиції щодо видів та форм роботи, приймають активну участь у заходах, займаються волонтерством, тощо.

Скарг на роботу відділень денного перебування робочій групі не надходило, пропозиції щодо покращення надходять та вирішуються в процесі надання соціальної послуги.

За відгуками отримувачів, аналізу показників, звітів роботи відділень денного перебування, робочою групою відмічається значимість надання соціальної послуги соціальна адаптація, яка сприяє активному довголіттю, укріпленню фізичного, психічного здоров’я отримучів.

 1. Своєчасність.

Робочою групою вибірково перевірені документи особових справ отримувачів. Звіренні терміни організації надання послуги, періодичність поновлення документів. Порушень прав на своєчасне отримання соціальної послуги, індивідуального підходу до отримувачів, не виявлено.

 1. Доступність та відкритість.

Приміщення відповідають санітарним та протипожежним вимогам та забезпечене безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням.

В наявності плани евакуації, вогнегасники, аптечки.

Питання з охорони праці, протипожежним вимогам здійснюється в ЗМТЦСО централізовано інженером з охорони праці. Керівники відділень денного перебування пройшли навчання, мають посвідчення.

Всі приміщення мають обладнані інформаційні стенди. Інформація актуальна, регулярно оновлюється.

Приміщення відділень обладнані пандусами, але вони не відповідають вимогам ДБН в частині нахилу. В наявності переносні пандуси; обладнані місця для паркування транспортних засобів, спеціальні ліфти відсутні. В приміщення можливо потрапити за допомогою персоналу.

 1. Повага до гідності отримувача соціальної послуги.

Випадків негуманного, дискримінаційного, неетичного ставлення з боку персоналу до отримувачів не виявлено.

Наказом Мінсоцполітики України від 14.07.2016 №762 затверджені форми документів, необхідні для оформлення на обслуговування в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі договір про надання соціальних послуг. Права та обов’язки сторін, шляхи вирішення спірних питань обумовлені договором.

В особових справах отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації міститься один примірник договору, другий примірник виданий отримувачу. Договори скріпленні підписами сторін.

 1. Професійність.

Персонал відділень має вищу освіту відповідного напряму: соціальний педагог, психолог, тощо. Документи про освіту зберігаються у відділі кадрів ЗМТЦСО.

Персонал відділень денного перебування має затверджені посадові інструкції, розроблені відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги».

Медичний огляд персонал проходить щорічно про що свідчать записи та печатки в особових медичних книжках.

Атестація персоналу проводиться відповідно до Положення про атестацію працівників, затвердженого наказом директора ЗМТЦСО від 28.05.2015 №106, та запланована на 2018 рік.

Приміщення відділень обладнані необхідним м’яким та твердим інвентарем, комп’ютерною технікою.

Робоча група відмічає, що підвищити якість надання соціальної послуги (комфортні умови перебування), задоволення потреб отримувачів (потенційних отримувачів), впровадження нових форм можливо за рахунок пошуку нових приміщень відділень денного перебування більшої площі.

Статус показників забезпечення якості соціальної послуги

соціальної адаптації

Якісний показник СТАТУС
«добре» «задовільно» «незадовільно»
від 80% до 100% від 51% до 79% від 0% до 50%
Адресність та індивідуальний підхід «добре»
Результативність «добре»
Своєчасність «добре»
Доступність та відкритість «добре»
Повага до гідності отримувача соціальної послуги «добре»
Професійність «добре»

Оцінка якості соціальної послуги соціальної адаптації в цілому

Показники Статус Рекомендації по роботі відділення
Кількісні «добре» продовжувати роботу з надавачам соціальної послуги
Якісні «добре»
Узагальнений «добре»

Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги соціальної адаптації показники відповідають встановленому рівню – «добре».

 Рекомендації

щодо вдосконалення процесу надання соціальної послуги соціальної адаптації, підвищення її якості

 1. Завершити роботу щодо приведення роботи відділень денного перебування у відповідність до вимог нормативних документів.
 2. Продовжити працювати над удосконаленням роботи «Університетів третього віку».
 3. Доопрацювати методичні матеріали із гурткової роботи, лекційних занять, тощо.
 4. Впроваджувати нові види та форми роботи з особами похилого віку та особами з інвалідністю старше 18 років з метою їх соціальної адаптації.

Підтримка сімей загиблих в АТО

21.01.2019

Підтримка сімей загиблих в АТО

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення, яка фінансується з бюджету міста, передбачено низку заходів, спрямованих на соціальний захист учасників антитерористичної операції і членів сімей загиблих під час участі в АТО, операції Об’єднаних сил.

У програми на 2019 рік  передбачені такі види адресної цільової допомоги  членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил:

-особам (від 18 років), які мають статус члена сім’ї загиблого в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, і членів сімей загиблих під час участі в Революції Гідності та в антитерористичній операції, яким присвоєно звання Герой України (посмертно), у розмірі 8000 гривень;

-неповнолітнім дітям, які мають статус члена сім’ї загиблого під час участі в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у розмірі 12000 гривень.

Зазначені виплати у січні цього року здійснено управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради на загальну суму понад 1млн.грн. Допомогу отримають 86 дорослих осіб та 31 дитина з сімей загиблих в АТО.

Про роботу зі зверненнями громадян у 2018 році

09.01.2019

Про роботу зі зверненнями громадян у 2018 році

Одним з основних напрямів в роботі управління соціального захисту населення міської ради є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

Зокрема, діяльність управління направлена на:

 • створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення або особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді на нього;
 • неухильне виконання вимог Закону України «Про звернення громадян»;
 • вирішення питань, порушених в листах осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, багатодітних сімей та інших категорій громадян, які мають право на пільги;
 • виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;
 • аналіз стану роботи зі зверненнями громадян та інформування про це населення, врахування результатів аналізу в практичній роботі;
 • регулярне проведення особистого прийому громадян, згідно з затвердженим графіком прийому.

Особистий прийом громадян в управлінні проводився щодня.

У 2018 році до управління надійшло 4759 письмових звернень що значно менше ніж у 2017 році – 7882.

Основні питання, які порушували у своїх зверненнях громадяни – надання матеріальної допомоги (звернулось 2606 громадян, з них задовільнено – 91%) та роз’яснення діючого законодавства стосовно державних соціальних програм (звернулось 2065 громадян, з них задовільнено – 30%, на інші надано відповідні роз’яснення).

За категоріями громадян – найбільше до управління надходили звернення від пенсіонерів, «дітей війни» (36%) та осіб з  інвалідністю (24%).

Кількість повторних звернень у порівнянні з 2017 роком значно зменшилась, так у 2018 році повторних звернень – 226, у 2017 році – 449.

Кількість відмов, у порівнянні з 2017 роком, збільшилась, так у 2018 році – 28, у 2017 – 16.

Кількість повторних звернень, звернень на які надаються роз’яснення та відмови зросла у зв’язку зі зміною діючого законодавства, зокрема порядку призначення субсидії. Крім того, певна кількість  повторних звернень, які надходять до управління, пов’язана з тим, що заявник після звернення щодо призначення житлової субсидії вдруге звертається у зв’язку з незадоволенням розміру призначеної субсидії або відмовою у призначенні субсидії.

Обладнані та постійно оновлюються стенди для відвідувачів, що містять всю необхідну інформацію з питань соціальної політики.

Управлінням активно використовуються сайти Запорізької міської ради та управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, засоби масової інформації для інформування населення щодо питань соціальної політики.

Про виплату державних допомог станом на 01.01.2019

Управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради в повному обсязі здійснено виплату державної допомоги сім’ям з дітьмималозабезпеченим сім`ям, особам та дітям з інвалідністю за грудень поточного року на загальну суму 60,3млн.грн. Протягом 2018 року профінансовано понад 711,9млн.грн.

Всього в місті різного виду державну допомогу отримує понад 37 тисяч сімей, в тому числі:

– при народженні дитини – 18,3 тисяч одержувачів;

– допомога на дітей одиноким матерям – 5,3 тисячі;

– допомога малозабезпеченим сім’ям – 2,4 тисячі сімей;

– допомога особам та дітям з інвалідністю – 6,8 тисяч.

Здійснено виплату державної допомоги прийомним сім’ям за грудень поточного року в сумі 405,9тис.грн. Допомогу отримує 21 сім’я, в якій виховується 72 прийомні дитини-сироти. Всього за 2018 рік виплачено понад 3,3млн.грн.

 

Про виплату пільг та субсидій населенню станом на 01.01.2019

Протягом 2018 року профінансовано понад 1 048,3млн.грн. пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

Станом на 01.01.2019 року 1,7млн.грн. направлено на виплату пільг та субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Крім того, за рахунок коштів бюджету міста, у 2018 році забезпечено виплату пільг на оплату послуг зв’язку, компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг на загальну суму понад 112млн.грн., в тому числі  компенсація за пільговий проїзд:

– автотранспортом – 30,8млн.грн.;

– електротранспортом – 65,1млн.грн.;

– залізничним транспортом – 7,7млн.грн.;

– річковим транспортом – 2,5млн.грн.

Соціальна підтримка мешканців міста

На додаток до існуючих державних соціальних гарантій у м.Запоріжжя розроблена і реалізується Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя, яка фінансується за кошти бюджету міста.

Один з ключових напрямків програми – це «Комплексні заходи по соціальному захисту населення». які спрямовані на підтримку родин з дітьми, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, ветеранів, учасників бойових дій антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, та інших категорій.

Всього у 2018 році комплексними заходами охоплено понад 17 тисяч мешканців міста, витрачено 19 млн. 584 тис.грн.

Було  проведено  31 адресну цільову виплату, які охоплюють категорію громадян в цілому. Це – діти з інвалідністю, хворі на онкологію, ДЦП, цукровий діабет, прикуті до ліжка; які є сиротами; які виховуються у багатодітних родинах; яких виховують батьки з інвалідністю; діти, які мають соціальні хвороби; багатодітні родини, які виховують 5 та більш дітей; першокласники з багатодітних родин; особи з інвалідністю по зору, з пересадженими органами; які проходять програмний гемодіаліз; які користуються інвалідними візками; студенти з інвалідністю; учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни; сім’ї військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісті при проходженні військової служби; сім’ї військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан та на території інших держав; сім’ї, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи; учасники антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та члени сімей загиблих в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил та інші.

У 2018 році було збільшено розміри адресної цільової допомоги деяким категоріям громадян, зокрема: багатодітним родинам, які виховують 5 та більше дітей з 1000грн. до 2500грн.; першокласникам з багатодітних сімей з 500грн. до 1000грн.; особам з інвалідністю, які проходять програмний гемодіаліз з 1248грн. до 1560грн.; членам сімей загиблих військовослужбовців в локальних війнах, в зоні АТО, у мирний час з 3600грн. до 4000грн.

Діти з інвалідністю, хворі на онкологію, отримали по 5000грн., демобілізовані учасники АТО, ООС по 3000 грн., інші – 1000 грн.

Адресну допомогу на часткове відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги надано 25 сім’ям, які виховують двох дітей з інвалідністю.

Реабілітаційну допомогу в басейні отримали 67 жінок після мастектомії, всього витрачено 54 тис.грн. Цей захід реалізується спільно з Запорізькою міською громадською організацією «Переможемо рак».

Всього адресну цільову допомогу отримали понад 7,2 тисяч мешканців міста, на загальну суму понад 10,8 млн.грн.

Допомогу за особистими зверненнями до управління соціального захисту населення Запорізької міської ради та управлінь соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах отримали більш 6,5 тис. громадян, сума витрат склала понад 8,2 млн. грн.

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя передбачено компенсаційні виплати Запорізькому міському комунальному підприємству міського транспорту «Запоріжелектротранс» за надання права безкоштовного проїзду в трамваях, тролейбусах та автобусах підприємства одному з батьків багатодітної сім’ї шляхом надання квартальних проїзних квитків. На виконання цього заходу у 2018 році витрачено 2 млн. 035 тис.грн., безкоштовним проїздом скористалися 640 багатодітних родин.

Реалізація цих заходів буде продовжена у цьому році.

Надання субсидії в грошовій формі

03.01.2019

Надання субсидії в грошовій формі

 З 01.01.2019 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1176 «Деякі питання надання субсидії населенню в грошовій формі».

Згідно цієї постанови, громадяни, що вперше звернулися з 01.01.2019 за субсидією і кому вона буде призначена, отримуватимуть її в грошовій формі.

Субсидію, як і раніше, призначатимуть управління соціального захисту населення.

АТ «Ощадбанк» по облікових записах одержувача субсидії перераховуватиме суми призначеної субсидії виконавцям комунальних послуг, ОСББ (які є колективними споживачами), управляючим компаніям.

Про зарахування сум субсидії одержувач субсидії отримуватиме SMS повідомлення від АТ «Ощадбанк».

Одержувач субсидії повинен буде щомісячно оплачувати спожиті послуги з урахуванням сум субсидій, перерахованих банком виконавцям комунальних послуг, ОСББ, управляючим компаніям.

Громадянам, кому субсидія призначена на опалювальний сезон 2018-2019рр. не в грошовій формі, порядок надання субсидії не змінюється до  закінчення опалювального сезону.

У Запоріжжі учасники АТО отримують матеріальну допомогу

22.12.2018

У Запоріжжі учасники АТО отримують матеріальну допомогу

Протягом 2018 року у рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, яка фінансується за кошти бюджету міста, управлінням соціального захисту населення міської ради щомісяця проводилась виплата одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям – учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, які отримали статус учасника бойових дій в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, особи з інвалідністю внаслідок війни. Розмір матеріальної допомоги складає 3000 гривень та надається громадянам зазначеної категорії, які мають реєстрацію у місті Запоріжжі та стали на облік в управліннях соціального захисту населення міської ради по районах.

У грудні 2018 року зазначену допомогу отримали 76 осіб, всього за рік 515 осіб.

Здійснення заходу  буде продовжено і в наступному році.

Соціальна підтримка громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

12.12.2018

Соціальна підтримка громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради у рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя щороку надає допомогу сім’ям, які втратили годувальника  внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На сьогоднішній день на обліку в управліннях соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах перебуває 185 таких сімей.

У 2018 році проведено дві виплати: у квітні – до дня Чорнобильської катастрофи та у листопаді – до дня  вшанування учасників ліквідації наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС. Загальна сума допомоги складає 1000 грн. на сім’ю.

Одна сім’я, яка має дитину з інвалідністю, захворювання якої пов’язане з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, отримала одноразову адресну цільову допомогу у квітні 2018 року у розмірі 1000 грн.

Крім цього, за поданням громадської організації, яка об’єднує чорнобильців міста, у квітні та листопаді надано матеріальну допомогу 100 її членам.

Соціальна підтримка жінок з інвалідністю та жінок, хворих на онкологію

(після мастектомії), у вигляді реабілітаційної допомоги

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради вже декілька років співпрацює з Запорізькою міською громадською організацією осіб з інвалідністю «Переможемо рак» по наданню реабілітаційної допомоги жінкам з інвалідністю та жінкам, хворим на онкологію (після мастектомії) на базі басейну «Спартак» Класичного приватного університету.

Згідно з міською комплексною програмою соціального захисту населення м.Запоріжжя у 2018 році за рахунок коштів бюджету міста на реабілітаційні послуги було виділено  54,4 тис. грн.

Протягом цього року на базі басейну «Спартак» Класичного приватного університету пройшли реабілітацію 67 жінок.

Реабілітаційні послуги, які складаються з 15 занять лікувальної гімнастики на воді,  поліпшують розвиток моторики рук жінок з інвалідністю та жінок, хворих на онкологію (після мастектомії), що позитивно впливає на стан здоров’я та загальне самопочуття.

Соціальна підтримка осіб з інвалідністю

03.12.2018

Соціальна підтримка осіб з інвалідністю

В місті Запоріжжя реалізується Міська комплексна програма соціального захисту населення, яка фінансується за рахунок коштів бюджету міста. В Програмі передбачено низку заходів, спрямованих на соціальну підтримку осіб з інвалідністю різного віку.

У 2018 році одноразову адресну цільову допомогу отримали 1093 дітей з інвалідністю, у т.ч. хворі на онкологію у розмірі 5000 грн. та по 1000 грн. діти з інвалідністю, хворі на цукровий діабет; захворювання яких пов’язане з наслідками аварії на ЧАЕС; хворі на ДЦП, прикуті до ліжка, з аутизмом; яких виховують батьки з інвалідністю; які виховуються в багатодітних сім’ях та сироти, які мають інвалідність.

Протягом року 23 сім’ї, які виховують двох дітей з інвалідністю отримують 50% компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг.

Адресну цільову допомогу у розмірі 1560 грн. надано особам з інвалідністю, які знаходяться на лікуванні програмним гемодіалізом (у т.ч. діти); та по 1000 грн. отримали особи з інвалідністю I і II гр. по зору; з пересадженими органами (у т.ч. діти); які користуються інвалідними візками; студенти з інвалідністю. Всього таку допомогу отримали 3007 осіб зазначених категорій.

Міською комплексною програмою також передбачено надання одноразової адресної цільової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни у розмірі 1000 грн. Зокрема, до Дня Перемоги здійснено виплату одноразової адресної цільової допомоги 486 особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни; з нагоди Дня захисника України таку допомогу отримали 167 осіб з інвалідністю внаслідок війни – учасники антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та до Дня виводу військ з Афганістану – 329 осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території Республіки Афганістан і на території інших держав.

Реабілітаційну допомогу надано 67 жінкам з інвалідністю після мастектомії (плавання та заняття гімнастикою у басейні). Захід здійснюється спільно з Запорізькою міською громадською організацією інвалідів «Переможемо рак».

З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю за списками громадських організацій міста, які об’єднують осіб з інвалідністю, надано у матеріальну допомогу 239 особам.

Також надається матеріальна допомога на проживання або лікування, у т.ч. дороговартісне, зубопротезування, оперативне лікування очей за особистими зверненнями осіб з інвалідністю до управління соціального захисту населення міської ради. У цьому році звернулось 745 осіб.

Всього у 2018 році у рамках реалізації заходів Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя адресну допомогу отримали понад 6 тисяч осіб з інвалідністю, на загальну суму більше 7,5 млн. грн.

Вирішення проблем осіб з інвалідністю – один з напрямків діяльності Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Сьогодні Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування через свої структурні підрозділи надає широкий спектр життєво важливих соціальних послуг жителям міста, які мають інвалідність – це догляд на дому, соціальна реабілітація і соціальна адаптація, відпочинок і оздоровлення.

Фахівці територіального центру надають послуги близько 1500 особам з інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги і підтримки.

У відділеннях соціальної допомоги вдома, які функціонують в кожному районі міста, отримують соціальні послуги 600 осіб з інвалідністю. Ця категорія громадян під особливою увагою співробітників територіального центру. Соціальні працівники допомагають у веденні домашнього господарства, виконують різні доручення своїх підопічних, пов’язані з необхідністю відвідувати різні установи, спостерігають за самопочуттям і при необхідності своєчасно організовують медичну допомогу.

У осіб з інвалідністю користуються попитом послуги відділень денного перебування, «Університету третього віку», гуртків за інтересами.

Так, молодь з обмеженими можливостями відвідує групи, організовані при відділеннях в Комунарському і Хортицькому районах. Для молодих людей організовуються заходи щодо соціальної адаптації, дозвілля, апробуються елементи професійної орієнтації (навчання роботи на комп’ютері, в швейної майстерні).

Вагомою підтримкою для людей з інвалідністю є відпочинок в геріатричному стаціонарі територіального центру, який створений за рахунок коштів бюджету міста для відпочинку та оздоровлення соціально незахищених громадян нашого міста. У геріатричному стаціонарі працює маніпуляційний, масажний та фізіотерапевтичний кабінети. З початку 2018 року у стаціонарі відпочило та оздоровилось 109 осіб з інвалідністю.

Під особливою увагою діти з інвалідністю: своєчасне втручання, професійний супровід фахівців територіального центру, в першу чергу, направлено на соціальну реабілітацію, соціалізацію дітей. У структурі територіального центру діє 7 відділень соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, в яких надаються послуги відповідно до індивідуальних програм реабілітації.

Велика увага приділяється створенню умов для надання якісних послуг.

Проведено  капітальний ремонт приміщення та відкрито відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Шевченківського району (вул.Авраменко, 12)

Завершується реконструкція приміщення  за адресою пр.Соборний 182-а  під відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Вознесенівського району.

З початку року послуги отримали  418 дітей з інвалідністю.

Про видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

30.11.2018

Про видачу одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

Управліннями соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста видаються «пакунки малюка» сім’ям, які не отримали їх у пологовому будинку з 01.09.2018.

На сьогодні до управлінь надійшли 667 заяв на отримання «пакунку малюка» та здійснено видачу 664 пакунків.

Оздоровлення ветеранів війни та осіб з інвалідністю

З бюджету міста Запоріжжя у 2018 році виділено 1,6 млн.грн. на забезпечення санаторно-курортним лікування 223 ветеранів війни. На сьогодні за рахунок бюджету міста вже оздоровлено 218 осіб та 5 осіб оздоровлюються.

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Фондом соціального захисту інвалідів на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – засоби реабілітації) жителів міста Запоріжжя виділено 19,18 млн. грн.

Управліннями соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста заключено договори з підприємствами-виробниками на забезпечення 3232 засобами реабілітації на суму 15,8 млн. грн. Видано 2449 засобів реабілітації.

Продовжується робота по забезпеченню засобами реабілітації жителів міста Запоріжжя.

У Запоріжжі учасники АТО отримують матеріальну допомогу

22.11.2018

У Запоріжжі учасники АТО отримують матеріальну допомогу

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, яка фінансується за кошти бюджету міста продовжується надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям – учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, які отримали статус учасника бойових дій в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, особи з інвалідністю внаслідок війни.

Розмір матеріальної допомоги складає 3000 гривень.

У листопаді цього року управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради проведено виплату матеріальної допомоги 39 учасникам бойових дій в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, які мають реєстрацію у місті Запоріжжі та стали на облік в управліннях  соціального захисту населення міської ради по районах у жовтні 2018 року.

З початку 2018 року зазначену допомогу отримали 439 осіб.

Соціальна підтримка бездомних осіб у місті Запоріжжі у осінньо-зимовий період

20.11.2018

Соціальна підтримка бездомних осіб у місті Запоріжжі у осінньо-зимовий період

У осінньо-зимовий період у місті організовується робота пунктів по наданню гарячого харчування маргінальним групам населення.

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на цей захід з бюджету міста на 2018 рік виділено 110 тисяч гривень.

У листопаді-грудні цього року планується видати більше 4 тисяч порцій на суму 57 120 гривень.

Робота пунктів організовується управліннями соціального захисту населення міської ради по районах. На сьогодні у місті працюють 7 таких пунктів:

 

Район Адреса розташування Графік роботи
Олександрівський пр.Соборний, 37, біля Свято-Покровського кафедрального собору ПН., ВТ., СР., ЧТ., ПТ.  об 11 год.
Дніпровський пр. Металургів, 1, районне відділення обласної організації Товариства Червоного Хреста України ВТ., СР., ЧТ.об 11 год.
Заводський територія Запорізького обласного протитуберкульозного клінічного диспансеру, вул.Перспективна, 2 ПН.,ЧТ.о 12 год.
Комунарський біля районного відділення поліції Комунарського району, зупинка «Південний ринок» ВТ., СР., ПТ.об 11 год.
Вознесенівський вул.Перемоги, 62, перехрестя вул.Лермонтова та вул.Перемоги ПН., СР., ПТ.о 13 год.30 хв.
Хортицький пр.Ювілейний, 1-А, територія Української православної церкви Св.Миколая ВТ., СР. об 12 год.
Шевченківський зупинка «Заводський ринок», вул.Чарівна, 52 СР., ЧТ.о 12 год.

Під час роботи пунктів з бездомними особами проводиться роз’яснювальна робота по попередженню захворювання на соціально-небезпечні хвороби, а також видаються направлення на флюорографічне обстеження та санітарну обробку.

У місті під час значного погіршення погодних умов бездомні особи мають змогу звернутися до пунктів обігріву, які створені при 12 лікувальних закладах.

У місті організована робота банків одягу та взуття для бездомних осіб, а саме:

Район Адреса розташування Графік роботи
Олександрівський вул.Почтова, 4-А,Запорізька обласна організація товариство Червоного Хреста України

т.764 28 92

9:00 – 15:00ПН.,ВТ., СР., ЧТ., ПТ.
Заводський вул.Нежинська,72районний осередок Запорізької обласної організації товариства Червоного Хреста України

 

ВТ. 9:00 – 15:00ЧТ. 12.00-18.00
вул.Вроцлавская, 1ЗО «Общество Родителей детей-инвалидов и инвалидов»

т.270-41-98

11:00 – 15:00ПН.,ВТ., СР., ЧТ., ПТ
Комунарський вул.Гаврилова, буд.4районний осередок Запорізької обласної організації товариства Червоного Хреста України

764-25-82

ЧТ. 9:00 – 11:00 
Дніпровський пр.Металургів, 1,районний осередок Запорізької обласної організації товариства Червоного Хреста України

т.236 90 03

8:00 – 15:00ПН., ВТ., СР., ЧТ., ПТ.
Вознесенівський вул.Лермонтова, 6,районний осередок Запорізької обласної організації товариства Червоного Хреста України

 

9:00 – 12:00ПН., ВТ., СР., ЧТ., ПТ.
Хортицький Церква святого Миколая, пр.Ювілейний, 1А 9:00 – 15:00

 

Телефони «гарячих ліній» по районах міста для повідомлення про осіб, які опинились в екстремальній ситуації та потребують допомоги

Олександрівський:

061-764-11-63

061-764-42-01

Заводський:

061-239-71-30

061-227-02-20

061-222-49-19

097-547-21-72

066-711-00-09

Комунарський:

061-287-09-65

061-764-25-82

061-287-09-82

Дніпровський:

061-239-39-80

Вознесенівський:

061-225-65-63

061-233-50-21

061-236-33-85

Хортицький:

061-278-82-11

061-278-81-68

Шевченківський:

061-289-90-06

061-289-90-69

061-289-90-60

Департамент охорони здоров’я міської ради

061-707-23-01

Центр обліку бездомних осіб Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

061-236-98-20

У Запоріжжі надають матеріальну підтримку сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю

19.11.2018

У Запоріжжі надають матеріальну підтримку сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення м.Запоріжжя, управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради дітям з інвалідністю, яких виховують батьки з інвалідністю, надається одноразова адресна цільова допомога. На сьогодні у місті Запоріжжі проживає 87 дітей з таких сімей, всі вони отримають у листопаді допомогу у розмірі 1000 гривень.

Також підтримка буде надана багатодітним сім’ям, в яких є діти з інвалідністю. Допомогу у розмірі 1000 гривень отримає 121 дитина.

Робоча поїздка заступника міського голови Пустоварова А.І. до управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарському району

16.11.2018

Робоча поїздка заступника міського голови Пустоварова А.І.  
до управління соціального захисту населення Запорізької міської ради 
по Комунарському району

CIMG1610

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоваров А.І. на початку опалювального сезону продовжує знайомитись з роботою управлінь соціального захисту населення по організації прийому громадян, з питань призначення житлових субсидій та впровадження сучасних технологій.

Чергова робоча поїздка відбулась 16 листопада 2018 року в управління соціального захисту населення по Комунарському району.

Для більш ефективної роботи з організації прийому громадян та опрацювання документів в управлінні, як і в інших управліннях міста, за рахунок коштів бюджету міста запроваджені програмні комплекси «Електронний документообіг», «Електронна заява та декларація», «Система банк», «Фотостудія».

Презентовані напрацювання, які розроблені безпосередньо управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарському району, зокрема попередній запис на прийом до управління через мережу Інтернет. Ця форма роботи дає змогу зменшити черги в управлінні та зекономити час громадянам.

Заступник міського голови був ознайомлений з роботою управління з питань надання пільг деяким категоріям громадян, в тому числі багатодітним сім’ям. Напрацювання в цьому напрямку дають змогу пільговим категоріям громадян надати документи для отримання пільг лише в управління, а не відвідувати всі організації, що надають житлово-комунальні послуги.

Була показана організація роботи мобільного соціального офісу з використанням мобільного кейсу та наглядних засобів, що поліпшує якість інформаційної роботи серед населення з питань соціального захисту та дає змогу громадянам на місці подати необхідний пакет документів для призначення різних видів соціальної підтримки.

Були також презентовані програми, які спрощують роботу спеціалістів управління, а саме:

– запровадження електронного реєстру особових справ отримувачів допомог та компенсацій в архіві управління;

– обмеження соціальних норм для перерахунків послуг з управління багатоквартирними будинками у разі ненадання або надання в неповному обсязі даної послуги.

Надання одноразової адресної цільової допомоги дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність

15.11.2018

Надання одноразової адресної цільової допомоги дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради у рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя щороку надає одноразову адресну цільову допомогу дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність.

У листопаді цього року таку допомогу у розмірі 1000 грн. отримає 54 дитини зазначеної категорії.

Запоріжцям з інвалідністю на візках виплачена цільова допомога

14.11.2018

Запоріжцям з інвалідністю на візках виплачена цільова допомога

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення м.Запоріжжя, управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради щорічно надається одноразова адресна цільова допомога особам з інвалідністю, які користуються інвалідними візками.

На цей час у місті мешкає 1711 громадян зазначеної категорії, які знаходяться на обліку в управліннях соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах та у Запорізькому відділенні  управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у Запорізькій області.

У листопаді поточного року управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради цим мешканцям міста проведено виплату одноразової цільової допомоги у розмірі 1000 гривень.

Зміни до Положення про порядок призначення житлової субсидії

09.11.2018

Зміни до Положення про порядок призначення житлової субсидії

Кабінет Міністрів України постановою від 17.10.2018 №841  вніс зміни до Порядку призначення житлових субсидій населенню, які застосовуються з 1 жовтня 2018 року:

 1. Якщо право на субсидію визначено з 1 травня 2018 року, або розмір субсидії дорівнював нулю, то субсидію на опалювальний сезон 2018/2019 років органи соціального захисту населення розрахують автоматично, без повторного звернення з документами.
 2. Новими змінами розширено перелік осіб, яким може бути збільшена норма житла, на яку надається субсидія.
 3. Якщо єдиний соціальний внесок не сплачується з вини роботодавця, робітники мають право на субсидію.
 4. Особи, які мають заборгованість по сплаті аліментів більше 3 місяців, не матимуть субсидії.
 5. Загальна площа житлового приміщення, на яку призначається субсидії, змінюється на опалювальну площу.
 6. Якщо у великому будинку/квартирі (більше 200кв.м і 120кв.м) особові рахунки розділені, субсидія може бути призначена
 7. Розширено повноваження комісій по призначенню субсидій.
 8. Надано право отримувати субсидію у випадку перебування осіб за кордоном легально.
 9. При призначенні субсидії студентам, які проживають в гуртожитку, доходи батьків враховуватися не будуть
 10. Якщо батьки розлучені, дохід одного з батьків, який не живе з дитиною, при розрахунку субсидії враховуватися не буде.
 11. Не будуть враховуватися також сплачені та отримані аліменти.
 12. Для безробітних осіб враховуються доходи: якщо дохід менше прожиткового мінімуму – в розмірі прожиткового мінімуму, якщо більше прожиткового мінімуму у фактичному розмірі. Якщо немає доходів – в розмірі трьох прожиткових мінімумів.
 13. Тепер житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.
 14. У разі призначення субсидії, при економії послуги,  сплачується фактична її вартість.

Оздоровлення ветеранів війни та осіб з інвалідністю

З початку 2018 року через управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста за рахунок різних джерел фінансування забезпечено санаторно-курортним лікуванням 721 особу.

Зокрема, з бюджету міста Запоріжжя у 2018 році виділено 1,6 млн.грн. на забезпечення санаторно-курортним лікування 223 ветеранів війни. На сьогодні за рахунок бюджету міста вже оздоровлено 203 особи.

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

Фондом соціального захисту інвалідів на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – засоби реабілітації) жителів міста Запоріжжя виділено 17,8 млн. грн.

Управліннями соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста заключено договори з підприємствами виробниками на забезпечення 2335 засобами реабілітації на суму 11,9 млн. грн. Видано 1607 засобів реабілітації.

Про виплату державних допомог

08.11.2018

Про виплату державних допомог

станом на 01.11.2018

Управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради в повному обсязі здійснено виплату державної допомоги сім’ям з дітьмималозабезпеченим сім`ям, особам та дітям з інвалідністю за жовтень поточного року на загальну суму 59,3млн.грн. З початку року профінансовано понад 593,0млн.грн.

Всього в місті різного виду державну допомогу отримує понад 36 тисяч сімей, в тому числі:

– при народженні дитини – 18,6 тисяч одержувачів;

– допомога на дітей одиноким матерям – 5,1 тисячі;

– допомога малозабезпеченим сім’ям – 2,4 тисячі сімей;

– допомога особам та дітям з інвалідністю – 6,8 тисяч.

Здійснено виплату державної допомоги прийомним сім’ям за жовтень поточного року в сумі 283,4тис.грн. Допомогу отримують 20 сімей, в яких виховується 60 прийомних дітей-сиріт. Всього з початку року виплачено понад 2,6млн.грн.

Про виплату пільг та субсидій населенню

станом на 01.11.2018

З початку поточного року профінансовано понад 973млн.грн. пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

Станом на 01.11.2018 року 1,6млн.грн. направлено на виплату пільг та субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Крім того, за рахунок коштів бюджету міста, за січень-жовтень поточного року забезпечено виплату пільг на оплату послуг зв’язку, компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг на загальну суму понад 107,5млн.грн., в тому числі  компенсація за пільговий проїзд:

– автотранспортом – 28,6млн.грн.;

– електротранспортом – 65,1млн.грн.;

– залізничним транспортом – 6,4млн.грн.;

– річковим транспортом – 2,3млн.грн.

Надання одноразової адресної цільової допомоги студентам з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних міста Запоріжжя

30.10.2018

Надання одноразової адресної цільової допомоги студентам з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних міста Запоріжжя

Міська влада декілька років поспіль надає фінансову підтримку студентам з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних закладах міста.

На сьогодні у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації на денній формі навчання вчаться 233 студенти з інвалідністю.

Кожен з них у листопаді цього року отримає одноразову адресну цільову допомогу у розмірі 1000 гривень у рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, яка фінансується за рахунок коштів бюджету міста.

Виплата здійснюється за списками, які надані вищими навчальними закладами міста.

Субсидія

25.10.2018

Субсидія

У вересні 2018року в м.Запоріжжі 45613 сімей отримували субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір субсидії за вересень 2018 року по місту склав 131,97грн.

Починаючи з 01 травня по 01 жовтня 2018 року управліннями соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста розглянуто  9481 заява громадян міста щодо визначення свого права на житлову субсидію за рішенням комісії, що на 5884 заяв більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

По 7048 зверненням було винесено позитивне рішення.

Робота комісій спрямована на максимальне, в рамках правового поля, прийняття позитивних рішень.

Робоча поїздка Пустоварова А.І.

23.10.2018

Робоча поїздка Пустоварова А.І.

Напередодні опалювального сезону заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоваров А.І. продовжує знайомитись з організацією роботи управлінь соціального захисту населення щодо прийому громадян з питань призначення житлових субсидій, впровадження сучасних технологій в роботу управлінь, обслуговування осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та з іншими напрямками роботи.

23.10.2018 відбулась робоча поїздка Пустоварова А.І.  в управління соціального захисту населення по Шевченківському району, де він був ознайомлений з організацією прийому громадян  в управлінні та з запровадженням нових напрацювань.

На зустрічі були презентовані програмні комплекси та напрацювання, які розроблені безпосередньо управлінням соціального захисту населення Запорізької міської по Шевченківському району:

– «Організація роботи по забезпеченню осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації».

Розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє зменшити час по обслуговуванню осіб з інвалідністю, отримати інформацію про необхідні засоби реабілітації осіб з інвалідністю, на якому етапі розгляд його замовлення, тощо.  Крім того, всю інформацію особи з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю можуть отримати за допомогою електронних засобів спілкування.

– «Електронний реєстр внутрішньо переміщених осіб»

Це програмне забезпечення дає можливість прискорити час для оформлення  документів для призначення (поновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним осібам, а також суттєво допомагає раціонально розподілити робочий час спеціалістам управління.

Членам сімей загиблих військовослужбовців надається матеріальна допомога з бюджету міста

Членам сімей загиблих військовослужбовців надається

матеріальна допомога з бюджету міста

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя передбачено надання адресної цільової допомоги батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали без вісті при проходженні військової служби. Розмір допомоги становить 4000 грн., виплати здійснюються два рази на рік, по 2000 грн.

Адресна цільова допомога надається одному з батьків та вдові військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісті при проходженні військової служби, які мають реєстрацію у м.Запоріжжя, на підставі списків Запорізького міського Фонду правового та соціального захисту сімей військовозобов’язаних загиблих у мирний час.

Першу виплату 183 осіб отримали в травні. На цей час у місті проживає 181 громадян даної категорії, яким у жовтні проведена друга виплата в розмірі 2000 гривень кожному.

У Запоріжжі учасники АТО отримують матеріальну допомогу

У Запоріжжі учасники АТО отримують матеріальну допомогу

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, яка фінансується за кошти бюджету міста продовжується  надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям  –  учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, які отримали статус учасника бойових дій в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, особи з інвалідністю внаслідок війни.

Розмір матеріальної допомоги складає 3000 гривень.

У жовтні цього року управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради проведено виплату матеріальної допомоги  38 учасникам бойових дій в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, які мають реєстрацію у місті Запоріжжі та стали на облік в управліннях  соціального захисту населення міської ради по районах у вересні 2018 року.

З початку 2018 року зазначену допомогу отримали 400 осіб.

Вдосконалення роботи управлінь соціального захисту населення

Вдосконалення роботи управлінь соціального захисту населення

Новітні технології фото

В управліннях соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста продовжується робота по впровадженню новітніх технологій та програмних комплексів щодо соціальної підтримки малозабезпечених громадян, сімей з дітьми, осіб з інвалідністю, та інших вразливих верств населення.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоваров А.І. 12.10.2018 в ході робочої поїздки ознайомився з організацією роботи управління соціального захисту населення по Олександрівському району.

Під час робочої поїздки була продемонстрована робота мобільного кейсу, що дає зокрема можливість при видачі «пакунка малюка» за місцем проживання заявника одночасно прийняти документи для отримання допомоги при народженні дитини, субсидій тощо.

Під час робочої поїздки були презентовані два програмних комплекси: електронний архів і електронний обмін інформацією с банківськими установами, які дозволяють зменшити час на обслуговування громадян та спростити роботу спеціалістів управлінь. Для розробки і впровадження вказаних програмних комплексів на серпневій сесії міської ради з бюджету міста було виділено 370 тисяч грн.

Значно спрощує роботу відділу з організації соціально-побутового обслуговування створена в управлінні міні фотостудія, що дозволяє заявникам при першому зверненні отримати необхідне посвідчення, сфотографувавшись на місці. Роботою фотостудії задоволені, насамперед, мами з дітьми, особи з інвалідністю, малозабезпечені громадяни.

Також під час відвідування були показані інші напрацювання управління.

В ході поїздки заступник міського голови надав доручення впровадити в роботу усіх управлінь соціального захисту населення по районах міста міні фотостудії та програмні комплекси: електронний архів і електронний обмін інформацією с банківськими установами, а також продовжити роботу по впровадженню новітніх технологій, які надають можливість наблизити послуги до громадян.

Про виплату державних допомог станом на 01.10.2018

Про виплату державних допомог станом на 01.10.2018

Управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради в повному обсязі здійснено виплату державної допомоги сім’ям з дітьмималозабезпеченим сім`ям, особам та дітям з інвалідністю за вересень поточного року на загальну суму 58,1млн.грн. З початку року профінансовано понад 533,6млн.грн.

Всього в місті різного виду державну допомогу отримує понад 37 тисяч сімей, в тому числі:

– при народженні дитини – 18,8 тисяч одержувачів;

– допомога на дітей одиноким матерям – 5 тисяч;

– допомога малозабезпеченим сім’ям – 2,5 тисячі сімей;

– допомога особам та дітям з інвалідністю – 6,8 тисяч.

Здійснено виплату державної допомоги прийомним сім’ям за вересень поточного року в сумі 278,4тис.грн. Допомогу отримують 20 сімей, в яких виховується 58 прийомних дітей-сиріт. Всього з початку року виплачено понад 2,4млн.грн.

Про виплату пільг та субсидій населенню станом на 01.10.2018

Про виплату пільг та субсидій населенню станом на 01.10.2018

З початку поточного року профінансовано понад 948млн.грн. пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

Станом на 01.10.2018 року 1,4млн.грн. направлено на виплату пільг та субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Крім того, за рахунок коштів бюджету міста, за січень-вересень поточного року забезпечено виплату пільг на оплату послуг зв’язку, компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг на загальну суму понад 104млн.грн., в тому числі  компенсація за пільговий проїзд:

– автотранспортом – 27,6млн.грн.;

– електротранспортом – 65,1млн.грн.;

– залізничним транспортом – 5,8млн.грн.;

– річковим транспортом – 1,9млн.грн.

Допомога членам сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан та на території інших держав

Допомога членам сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан та на території інших держав

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, яка фінансується з бюджету міста, управління соціального захисту населення Запорізької міської ради надає адресну цільову допомогу членам сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан та на території інших держав. Сума допомоги складає 4000 грн., виплати здійснюються 2 рази на рік.

На сьогоднішній день у місті мешкає 37 осіб вказаної вище категорії.

У жовтні цього року, напередодні Дня захисника України,  здійснено  другу виплату членам сімей військовослужбовців, загиблих на території Республіки Афганістан та на території інших держав у розмірі 2000 гривень.

Монетизація субсидії за оплату послуги теплопостачання

Монетизація субсидії за оплату послуги теплопостачання

Прийом заяв для виплати частини невикористаної субсидії здійснювався управліннями соціального захисту населення по районах міста до 01 вересня 2018 року.

Під монетизацію підпадає зекономлений домогосподарствами ресурс на індивідуальне опалення, що не перевищує вартості 150 кв.т електроенергії (135 грн.) або 100 кубів газу (695,70 грн.).

Строк подання заяви може бути продовжено до 1 листопада 2018 року за рішенням районних комісій для осіб, які з поважних причин не змогли надати їх до 01 вересня 2018 року.

ІНФОРМАЦІЯ управління соціального захисту населення Запорізької міської ради щодо роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців 2018 року

ІНФОРМАЦІЯ

управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

щодо роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців 2018 року

За 9 місяців 2018 року до управління надійшло 3381 звернення.

Основні питання, які порушують у зверненнях громадяни – надання матеріальної допомоги – 59% (з них задовільнено – 87%) та роз’яснення чинного законодавства щодо державних соціальних програм (житлова субсидія, виплата державної соціальної допомоги) – 37%.

За звітний період у рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради надано матеріальну допомогу 1716 громадянам на загальну суму 3465118 гривень, а саме:

 • на лікування, яке дорого коштує – 491гром. на суму 2138952грн.;
 • на лікування, проживання – 783гром. на суму 991500грн.;
 • на заміну штучного кришталика ока – 138гром. на суму 179400грн.;
 • на протезування зубів – 116гром. на суму 114596грн.;

• екстрена допомога – 188гром. на суму 40670грн.

Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни – учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил

Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни – учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення, яка фінансується з бюджету міста, передбачено заходи, спрямовані на підтримку  осіб з інвалідністю внаслідок  війни – учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил.

Напередодні Дня захисника України управлінням соціального захисту населення міської ради проведено виплату адресної цільової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, які перебувають на обліку в управліннях соціального захисту населення по районах та мають реєстрацію у місті Запоріжжі. Допомогу у розмірі 1000 гривень отримують 160 осіб.

Матеріальна підтримка ветеранів – визволителів м.Запоріжжя

Матеріальна підтримка ветеранів – визволителів м.Запоріжжя

У рамках реалізації Міської комплексної програми соціального захисту населення, яка фінансується за кошти бюджету Запоріжжя, передбачено надання адресної цільової допомоги ветеранам – визволителям міста Запоріжжя.

Розмір матеріальної допомоги становить 3600 гривень, виплата проводиться два рази на рік по 1800 гривень.

Напередодні Дня звільнення міста від фашистських загарбників управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради проведено другу виплату, яку на сьогодні отримують 14 ветеранів-визволителів міста Запоріжжя.

Надання матеріальної допомоги учасникам партизанського руху

Надання матеріальної допомоги учасникам партизанського руху

У рамках  Міської  комплексної програми соціального захисту населення м Запоріжжя декілька років поспіль управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради надається матеріальна грошова допомога учасникам партизанського руху.

На сьогоднішній день у м.Запоріжжя проживає 11 осіб, які активно брали участь у партизанському та підпільному русі 1941-1945 років. У вересні цього року вони отримали матеріальну допомогу у розмірі 500 гривень кожному до Дня партизанської слави (в Україні щороку відзначається 22 вересня).

За рахунок субвенції з державного бюджету

За рахунок субвенції з державного бюджету

У вересні 2018 року за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду профінансовано 57 896,556тис.грн.

Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил

Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, яка фінансується за кошти бюджету міста продовжується  надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям  –  учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, які отримали статус учасника бойових дій в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, особи з інвалідністю внаслідок війни.

Розмір матеріальної допомоги складає 3000 гривень.

У вересні цього року управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради проведено виплату матеріальної допомоги  42 учасникам бойових дій в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, які мають реєстрацію у місті Запоріжжі та стали на облік в управліннях  соціального захисту населення міської ради по районах у серпні 2018 року.

З початку 2018 року зазначену допомогу отримали 362 особи.

За рахунок субвенції з державного бюджету

За рахунок субвенції з державного бюджету

У вересні 2018 року за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню для оплати електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот профінансовано 20 967,919тис.грн., в т.ч. на:

теплопостачання –       4 323,119тис.грн.;

електропостачання –   2 447,963тис.грн.;

природний газ –              1 116,770грн.;

водопостачання та водовідведення – 999,741тис.грн.;

квартирну плату та інші послуги –        12 080,326тис.грн.

Підтримка сімей загиблих в антитерористичній операції

Підтримка сімей загиблих в антитерористичній операції

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, яка фінансується з бюджету міста, управління соціального захисту населення Запорізької міської ради надає адресну цільову допомогу особам, які мають статус члена сім’ї загиблого в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил і членам сімей загиблих під час участі в Революції Гідності та в антитерористичній операції,  яким присвоєно звання Герой України (посмертно). Розмір допомоги складає 4000 гривень кожному члену родини, які мають зазначений статус. Виплати здійснюються два рази на рік по 2000 гривень.

На сьогодні у місті на обліку в управліннях соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах перебуває 113 осіб, членів сімей загиблих в АТО, операції Об’єднаних сил та 1 особа, член сім’ї загиблого під час участі в Революції Гідності, якому присвоєно звання Герой України (посмертно).

У вересні цього року кожному з них управлінням соціального захисту населення міської ради вдруге здійснено виплату адресної цільової допомоги у розмірі 2000 гривень.

У вересні 2018 року за рахунок коштів бюджету міста направлено

У вересні 2018 року за рахунок коштів бюджету міста направлено

на надання пільг окремим категоріям громадян – 422,208тис.грн., в т.ч.:

-на оплату санаторно-курортного лікування – 290,302тис.грн.,

-на пільговий проїзд міжміським транспортом – 43,005тис.грн.,

-на оплату послуг зв’язку – 88,901тис.грн.

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд – 2090,593тис.грн., в т.ч.:

-міським автотранспортом 1 057,082тис.грн.,

-приміським залізничним транспортом – 640,550тис.грн.,

-водним транспортом до садово-огородніх ділянок – 392,961тис.грн.

Багатодітні родини отримують матеріальну допомогу з бюджету міста

Багатодітні родини отримують матеріальну допомогу з бюджету міста

На додаток до існуючих державних соціальних гарантій у м.Запоріжжя розроблена і реалізується Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки, яка фінансується за кошти бюджету міста.

Один з ключових напрямків програми – це «Комплексні заходи по соціальному захисту населення», які спрямовані на підтримку родин з дітьми, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, ветеранів, учасників бойових дій в АТО,  членів їх сімей, та інших категорій.

У рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення м.Запоріжжя у вересні цього року надано адресну грошову допомогу окремим категоріям громадян. Зокрема, до Дня знань батьки 503 дітей – майбутніх першокласників з багатодітних сімей отримали матеріальну допомогу для придбання шкільного приладдя. У цьому році розмір допомоги збільшений до 1000 гривень.

Надання реабілітаційної допомоги жінкам з інвалідністю та жінкам, які хворіють на онкологію (після мастектомії)

Надання реабілітаційної допомоги жінкам з інвалідністю та жінкам, які хворіють на онкологію (після мастектомії)

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради вже декілька років співпрацює з Запорізькою міською громадською організацією осіб з інвалідністю «Переможемо рак» по наданню реабілітаційної допомоги жінкам з інвалідністю та жінкам, хворим на онкологію (після мастектомії). На виконання цього заходу в бюджеті міста передбачено 55 тис.грн.

Реабілітаційні послуги надаються на базі басейну «Спартак» Класичного приватного університету та складаються з 15 занять лікувальної гімнастики на воді. Завдяки цим заняттям поліпшується розвиток моторики рук жінок з інвалідністю та жінок, хворих на онкологію (після мастектомії), що позитивно впливає на загальне самопочуття.

Реабілітаційну допомогу у цьому році отримали 57 жінок.

В місті Запоріжжя розпочата видача одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»

В місті Запоріжжя розпочата видача одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»

В м. Запоріжжя управління соціального захисту населення розпочали видавати одноразову натуральну допомогу «Пакунок малюка» сім’ям, в яких у вересні народилася дитина і які не отримали таку допомогу в пологовому будинку.

«Пакунок малюка» містить 25 найменувань: від підгузків до одягу. Вартість одного набору сягає 5 тисяч гривень.

Станом на 24.09.2018 в місті отримали «Пакунок малюка» 108 сімей.

В місті Запоріжжя триває робота з призначення житлових субсидій

В місті Запоріжжя триває робота з призначення житлових субсидій

З 01.05.2018 вступив в дію новий порядок призначення субсидій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Управліннями соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста з початку дії нового порядку було опрацьовано понад 104,5 тисяч справ отримувачів субсидії.

За результатами розгляду справ, станом на 24.09.2018 субсидію отримують 44,9 тис. домогосподарств, ще 59,6 тис. домогосподарств було відмовлено в призначенні субсидії.

У Шевченківському районі відкрилося відділення реабілітації дітей з інвалідністю

У Шевченківському районі відкрилося відділення реабілітації дітей з інвалідністю

1111111111

18 вересня, у Шевченківському районі відкрилося нове приміщення районного відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, яке входить до структури Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). В урочистостях з нагоди відкриття відділення взяла участь начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради Ольга Полковнікова.

Шевченківське районне відділення соціальної реабілітації дітей з інвалідністю було створене в 1996 році і звідтоді повністю задовольняє потреби дітей з інвалідністю, що мешкають в Шевченківському районі, в отриманні реабілітаційних послуг. В ньому щороку проходять реабілітацію більше 80 дітей. З початку 2018 року тут відновлювали здоров’я 83 особи, з яких 32 дитини груп надомного патронажу. Фахівці, що володіють ефективними корекційними і розвиваючими методиками, працюють з дівчатками і хлопчиками на заняттях з соціалізації, допомагають сформувати знання, уміння і навички, необхідні в житті.

З червня 2016 року по вул. М.Корищенка, 26, функціонує група з повним днем перебування, де створені комфортні умови для перебування 10 дітей і плідної роботи фахівців. У новому, щойно відкритому, приміщенні районного відділення, по вул.Авраменка, 12, надаватимуться комплексні реабілітаційні послуги з психолого-педагогічної, соціально-побутової і фізичної реабілітації. Тим самим вдається наблизити надання реабілітаційних послуг до одержувача, оскільки два приміщення розташовані в різних мікрорайонах Шевченківського району.

Для довідки:

У структурі Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) працюють сім відділень соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, в яких щороку проходять реабілітацію більше 400 дітей віком від 2 до 18 років. Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю здійснюється як індивідуально, так і в групах з організованим харчуванням і відпочинком. Групи працюють у відділеннях Заводського (2 групи з повним днем перебування), Комунарского (2 групи з повним днем перебування, 1 – цілодобова) і Шевченківського (1 група з повним днем перебування) районів.

Послуги надають практичні психологи, вчителі-реабілітологи та їх асистенти, вчителі-дефектологи, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні педагоги, вихователі, музичні керівники, соціальні працівники. У відділеннях працюють соціальні вихователі, які щодня приходять додому до дітей з важкими формами інвалідності і проводять з ними заняття. Також дітей підвозять спецавтотранспортом територіального центру у відділення згідно з графіком, де вони беруть участь у заняттях з фахівцями і розважальних заходах.